TPCA a odbory se dohodli

TPCA a odbory se dohodli

Dnes, 24. 1. 2018, došlo k vzájemné dohodě. Zaměstnavatel a přítomní zástupci odborových organizací se dohodli na následujícím navýšení mzdových tarifů. Navýšení tarifních mezd od 1. 1. 2018 Team Member (TM) 1.500 Kč + 225 Kč průměrné navýšení prémií Team Leader...
Aktuální informace

Aktuální informace

Vážení kolegové, odboráři. Dnes, v pátek 19.1. 2018, proběhla další schůzka odborů a vyjednávacího týmu TPCA. Opět jsme řešili finanční stránku našeho návrhu KS. Můžeme konstatovat, že došlo ke shodě mezi vyjednávacími týmy a v současné době se čeká na odsouhlasení...
Informace o vyjednávání

Informace o vyjednávání

Vážení kolegové, odboráři, dnes, v úterý 16.1.2018, v odpoledních hodinách proběhla další schůzka s vyjednávacím týmem TPCA. Opět jsme se zabývali finanční stránkou našeho návrhu KV. Musím konstatovat, že došlo k vysvětlení jednotlivých položek finančního návrhu a...
Informace z jednání

Informace z jednání

Vážení odboráři, kolegové Dnes, v pátek 12.ledna, proběhla schůzka s vedením firmy TPCA. K našemu překvapení se této schůzky zúčastnila i exekutiva společnosti a z jejích připravených projevů bylo vidět, že se na tuto schůzku připravili, nebo jim někdo tyto  projevy...
Úsporné cíle

Úsporné cíle

Jak je to doopravdy s úsporami v TPCA? Hned na začátek jasně deklarujeme, že odbory OÚP nemají nic proti úsporným opatřením, pokud jsou reálná a nejsou přehnaná nebo nesplnitelná. Každý rozumný člověk se snaží doma či v práci šetřit. Každý z nás šetří denně už jen...