KONTO PRACOVNÍ DOBY – VÝHRA PRO ZAMĚSTNANCE?

TMMCZ mezi Vás nedávno distribuovala leták KONTO PRACOVNÍ DOBY – klíčové body & vyrovnání k 31. 8. 2022. V něm uvádí své argumenty, v čem je konto pracovní doby („KPD“) pro zaměstnance podle TMMCZ přínosné. Je tomu vážně tak? Nemyslíme si to. Proto jsme se podívali KPD na zoubek.

  • Zajišťuje KPD jistotu zaměstnání? Zda bude firma např. rozvazovat pracovní poměry pro nadbytečnost, je na ní, a může to dělat jak v KPD, tak mimo něj. Nevýrobní směny by mimo KPD nemusely znamenat, že by firma opakovaně propouštěla a nabírala stálé zaměstnance, protože to by taky musela opakovaně platit zaměstnancům odstupné, řešit hromadné propouštění, a vykrývat výpadky třeba agenturními zaměstnanci. Je pravda, že KPD umožňuje firmě větší flexibilitu v plánování, nicméně samotné KPD Vám zachování pracovního místa negarantuje.

 

  • Zajišťuje KPD jistotu příjmu? Zákoník práce nedovoluje, aby zaměstnanec zůstal na nule jen proto, že firma nevyrábí. Tak by tomu bylo i bez KPD. V některých případech byste navíc mohli mít nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, což je více než stálá mzda v KPD.

 

  • Poskytuje firma příjem nad rámec platné legislativy? Ano, ale jde jen o zmírnění pravidla v zákoníku práce, podle kterého stačí v případě „superkonta“ každý měsíc zaměstnanci zaplatit 85 % průměrného měsíčního výdělku a zbytek mu doplatit jednou za 52 týdnů. Toto pravidlo v zákoně okrádá lidi. Firma se jím neřídí, platí více, než by musela, čímž vyrovnává tuto zjevnou nespravedlnost tak, abyste na tom nebyli hůř. Pokud by žádné KPD nebylo, tak byste od firmy dostávali všechny složky mzdy podle kolektivní smlouvy a mzdové politiky.

 

  • Dostane zaměstnanec vždy skutečně všechny pohyblivé složky mzdy? Ne vždy. Firma zavedla určité pravidlo, se kterým OÚP nesouhlasí. Jde o to, že v případě povinných zákonných doplatků do tzv. stálé mzdy ve výši alespoň 85 % průměrného měsíčního výdělku o tyto doplatky krátí prémie za výkon. Tyto případy se dějí v situacích, kdy má zaměstnanec ve výjimečných případech vysoký průměrný výdělek ve vztahu k tomu, co teď vydělává, například v důsledku předchozího dočasného přidělení. V současné době toto pravidlo s firmou řešíme.

 

  • Má KPD ještě jiný háček? S ohledem na zavedení „superkonta“ může zaměstnavatel převést až 120 hodin práce přesčas (tzv. plusové směny) do dalšího vyrovnávacího období, aniž byste měli právo na dosaženou mzdu a příplatek za práci přesčas. Podobně v případě převodu minusových směn a jejich vyrovnání v dalším vyrovnávacím období nemusíte obdržet náhradu mzdy za překážku v práci na straně zaměstnavatele.

 

  • Co by se stalo, kdyby KPD od 1. 9. 2023 nepokračovalo? Za nás nic, protože pořád pracujeme v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. KPD nepřináší lidem jen výhody, i když firma část nevýhod kompenzuje a prezentuje, že je to výhoda pro lidi.