Odbory OÚP

Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující

Stránky nezávislé odborové organizace OÚP

ČlenstvíKontakt

Aktuálně

Návrh OÚP do KV 2023

Kolektivní smlouva na 1 rok Ukončit KPD Konec šesti pracovních dní Konec různých začátků pracovních směn Chceme mít definováno co to je, kaizen, kroužek kvality, oko bezpečnosti. Definovat v jakém čase se bude dělat, pokud v pracovní době, ok a může být součástí...

Návrh OÚP do KV na KS 2023

Garantovaný bonus garantovaná částka = tarifní mzda, na které pracují, parametry bonusu (úrazy, KPI atd.) jako nadstavba bez vlivu na částku garantovaného bonusu ukončení hromadné viny a trestu, řešit jednotlivce a případně nadřízeného, toho, kdo si způsobil úraz,...

Konto pracovní doby

KONTO PRACOVNÍ DOBY – VÝHRA PRO ZAMĚSTNANCE? TMMCZ mezi Vás nedávno distribuovala leták KONTO PRACOVNÍ DOBY – klíčové body & vyrovnání k 31. 8. 2022. V něm uvádí své argumenty, v čem je konto pracovní doby („KPD“) pro zaměstnance podle TMMCZ přínosné. Je tomu...

Konta pracovní doby

Vážené kolegyně, kolegové, Předložil jsem společnosti návrh na změnu KPD s platností od 1.9.2022 a to v následujícím znění. OÚP tímto předkládají průvodní dopis k dokumentům, v nichž navrhují úpravu podmínek, za kterých jsou momentálně ochotny pro účely kolektivní...

Návrh OÚP do KV 2021

Bonus za profit společnosti, po vzoru Toyot, TMMF a TMMUK s čtvrtletním vyplácením. Příplatek za přesčasy navýšit na 40 %. Přesčasy před, po výrobě, kroužky kvality, realizace kaizenů a vícepráce OÚP žádá o přesnou evidenci tohoto času, pro všechny zaměstnance a...

Jak zrušit složku „Hromadná“ v emailu u Seznamu.cz

Pro majitele schránek @seznam.cz, @email.cz, @post.cz Postup pro PC (pro mobil níže) V pravém horním rohu schránky klikněte na své jméno a v nabídce zvolte „Nastavení“. Následně zvolte část „Hromadné“. Stačí zrušit zaškrtnutí volby "Doručovat hromadné e‑maily do...