• Bonus za profit společnosti, po vzoru Toyot, TMMF a TMMUK s čtvrtletním vyplácením.
 • Příplatek za přesčasy navýšit na 40 %.
 • Přesčasy před, po výrobě, kroužky kvality, realizace kaizenů a vícepráce
  • OÚP žádá o přesnou evidenci tohoto času, pro všechny zaměstnance a řádně evidovat a proplácet, evidovat po 5 minutách, nebo vyplatit zaměstnancům jeden plat ročně navíc.
 • Dovolená
  • OÚP požadují navýšení počtu dnů dovolené o 1 den, po 8 letech odpracovaných ve firmě a dále každých 5 let ve společnosti.
 • Odměna 60+/10 let ve společnosti
  • Vyplatit tento benefit zaměstnancům po 15 letech ve firmě z jakéhokoliv důvodu odchodu, jedná se o 100 Kč za každý odpracovaný měsíc.
 • Pracovní doba
  • OÚP požadují plánování pracovní doby do KS tak, aby byl pracovní týden pětidenní, pracovní doba 8 hodinová, vše ostatní by se mělo řešit v rámci mimořádných směn. Přestávky mezi směnami by se měli nadělávat na účet firmy.
 • V KS nechceme žádné odkazy na směrnice, chceme, aby směrnice byla uvedena v plném znění v KS, nebo jako příloha.
 • Senior program
  • Požadujeme rozšíření služeb EUC o rehabilitace a aktivity k zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců 50+.
 • Zubní ordinace
  • Požadujeme zavedení zubní ordinace pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
 • Navýšení mezd
  • OÚP požaduje navýšení mezd z reálné inflace, ne podle dat ČNB, což je v současné době je 6-7 %, což je naše představa navýšení.
 • KPD navrhované firmou
  • Pro zachování KPD navrhneme změnu parametrů a směrnic firmy.
 • KS na dva roky
  • Ač jsme optimisté, toto přání firmy nevidíme nijak reálně.

Za OÚP předseda,
Petr Bíba