Kolektivní smlouva na 1 rok

 • Ukončit KPD
 • Konec šesti pracovních dní
 • Konec různých začátků pracovních směn

Chceme mít definováno co to je, kaizen, kroužek kvality, oko bezpečnosti. Definovat v jakém čase se bude dělat, pokud v pracovní době, ok a může být součástí hodnocení, pokud mimo pracovní dobu, jako přesčas, akci Z, či melouchem, ok, ale nebude součástí hodnocení, toto bude uvedeno v KS

 • Vyřešit nerovnoměrné rozložení zátěže zaměstnanců na log Assy
 • Vyřešit dodržování přestávek ve firmě, mezi periody, příklad na logistice Assy

předloženo právní stanovisko k této situaci

Vyřešit podnět o stavu údržby na Assy a lakovně

 • otevřít diskuzi k odborné přípravě na údržbách

Finance

 • Výrobní bonus zvednout z 10.000,- na 20.000,-
 • Do tarifů stejné navýšení mezd jako v předcházejícím roce, tj 3.200,-TL a 3.000,- Tm
 • Navýšení příplatku za práci v nepřetržitém pracovním režimu na 10,- Kč

Věrnostní bonus – do mzdy/Z konta, zavést dle odpracovaných let, jednorázový příspěvek na výročí odpracovaných let

 • 10 let 2.500Kč
 • 15 let 3.500Kč
 • 20 let 4.500 Kč
 • 25 let 5.500 Kč

Sociální výpomoc

 • Při úmrtí zaměstnance 50.000,- manželovi, manželce, druhovi, družce, partnerovi, partnerce nebo osobě blízké, která s ním žila před úmrtím ve společné domácnosti a byla na něj odkázána výživou, 80.000,- na každé nezaopatřené dítě zemřelého či na dítě v jeho péči nahrazující péči rodičů
 • Propustky ve firmě, změkčení postihu po půlce směny, objasnění současné situace
 • Ukončení pracovního poměru, doplacení bonusu za odpracované období
 • Změnu v KS o činnosti odborů, Článek 7, odst.7.4.1. zrušit část začínající : Odbory mohou distribuovat dokumenty také osobně v mimopracovní čas zaměstnanců atd.

Do KS vložit

 • Layout stolu na rest zóně zaměstnanců, jak bude uložen materiál odborů
 • Pokud by měl opustit plánovitě tým údržby nějaký údržbář (projekt, atd) musí rok předem nastoupit do toho týmu nový člověk k zaškolení, toto znění v KS
 • Pokud budou odbory žádat firmu o přítomnost při nějaké činnosti, jako třeba kontrolní měření a td, aby firma byla povinna přizvat OO k účasti a bylo zahájeno po dohodě s OO, toto znění v KS
 • Pokud se OÚP nedohodne do konce roku 2023 na nové KS a společnost bude mít zájem na podepsání KS v roce 2024, tak OÚP přistoupí k dalšímu jednání o KS za předpokladu, že společnost bude garantovat doplatit všechny finanční nároky jako za podpisu KS k 31.12.2023.