Návrh OÚP do KV 2023

Návrh OÚP do KV 2023

Kolektivní smlouva na 1 rok Ukončit KPD Konec šesti pracovních dní Konec různých začátků pracovních směn Chceme mít definováno co to je, kaizen, kroužek kvality, oko bezpečnosti. Definovat v jakém čase se bude dělat, pokud v pracovní době, ok a může být součástí...
Návrh OÚP do KV na KS 2023

Návrh OÚP do KV na KS 2023

Garantovaný bonus garantovaná částka = tarifní mzda, na které pracují, parametry bonusu (úrazy, KPI atd.) jako nadstavba bez vlivu na částku garantovaného bonusu ukončení hromadné viny a trestu, řešit jednotlivce a případně nadřízeného, toho, kdo si způsobil úraz, a...
Návrh OÚP do KV 2023

Konto pracovní doby

KONTO PRACOVNÍ DOBY – VÝHRA PRO ZAMĚSTNANCE? TMMCZ mezi Vás nedávno distribuovala leták KONTO PRACOVNÍ DOBY – klíčové body & vyrovnání k 31. 8. 2022. V něm uvádí své argumenty, v čem je konto pracovní doby („KPD“) pro zaměstnance podle TMMCZ přínosné. Je tomu...
Návrh OÚP do KV 2023

Konta pracovní doby

Vážené kolegyně, kolegové, Předložil jsem společnosti návrh na změnu KPD s platností od 1.9.2022 a to v následujícím znění. OÚP tímto předkládají průvodní dopis k dokumentům, v nichž navrhují úpravu podmínek, za kterých jsou momentálně ochotny pro účely kolektivní...