Chci se stát členem

„Hájíme zájmy všech zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení.“

Přidejte se k nám a staňte se i Vy členem organizace „Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující“, podpořte nás tak při kolektivním vyjednávání. Využijte možnost ovlivnit Vaše pracovní podmínky. Vyjednáváme za všechny zaměstnance.

Vyplněnou přihlášku vhoďte do schránky označené našim logem u hlavního vchodu do budovy, vedle výdejního skladu pracovních oděvů. Můžete ji odeslat i na info@odboryoup.cz. Přihlášku stačí vyfotit nebo naskenovat.

 

Přihláška

Tištěnou formu přihlášky najdete pod nástěnkou OÚP, u schránky odborové organizace. Další místo kde najdete přihlášky do odborové organizace je stolek v chodbě na vrátnici.

Členský příspěvek je 150 Kč měsíčně.

Tajné členství

Poslední dobou jsme zaznamenali několik podnětů od zaměstnanců, kteří by nás rádi podpořili a ovlivnili tak své pracovní podmínky, ale z různých důvodů si přejí zůstat v utajení. Jedná se o vedoucí pracovníky, ale i operátory, kteří nechtějí, aby jejich nadřízený věděl o jejich členství v odborech. Těmto lidem jsme se rozhodli nabídnout tzv. „TAJNÉ ČLENSTVÍ„ v naší odborové organizaci. Inspirovali jsme se v jiné automobilce, kde tento model tajného členství v odborech funguje již několik let.

Podle ustanovení § 316 odstavec 4 písmeno e) Zákoníku práce, zaměstnavatel nesmí žádným způsobem zjišťovat informace o tom, zda je zaměstnanec členem odborové organizace.

Jak se stát tajným členem OÚP? A kolik Vás to bude stát?

Stačí stáhnout přihlášku do odborové organizace OÚP zde, nebo si ji vyzvednout u jídelny 601 (vedle výdejního skladu pracovních oděvu) pod nástěnkou odborové organizace. Vyplněnou přihlášku označte nápisem „TAJNÉ ČLENSTVÍ“ a vhoďte do schránky u jídelny 601.

PŘIHLÁŠKA

Měsíční členský příspěvek činí 100 Kč a platby provádí členové z vlastního bankovního účtu. Mzdová účtárna, a tedy ani vedení společnosti, nemá přehled o tom, zda jste v odborech či nikoliv. Všechna data jsou přísně důvěrná a nikde dál se nešíří!