Pravidelná setkání s HR TMMCZ

Pravidelná setkání s HR TMMCZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 28. 6. 2021 jsme navázali na pravidelná setkání s HR TMMCZ, a to diskusí následujících témat: nárůst mezd od r. 2022, porovnání s TMMF (Toyota Francie) – požádal jsem firmu, ať přinese fakta z TMMF, mzdy, bonusy, benefity,...