Garantovaný bonus

 • garantovaná částka = tarifní mzda, na které pracují, parametry bonusu (úrazy, KPI atd.) jako nadstavba bez vlivu na částku garantovaného bonusu
 • ukončení hromadné viny a trestu, řešit jednotlivce a případně nadřízeného, toho, kdo si způsobil úraz, a netrestat 3500 zaměstnanců
 • jaké se podá vysvětlení na IP při úrazu, takové bude řešení i pro nadstavbu garantovaného bonusu

Příplatky

 • příplatek za práci v nepřetržitém provozu a v 12ti hodinovém provozu změnit z 2 Kč na 20 Kč, nebo 100 Kč za hodinu, kdo jiný je půl roku v práci o víkendech či svátcích?
 • příplatky za mimořádnou směnu, přeloženou v rámci KPD, přesčasovou atd., v současnosti pouze pro výrobu, chceme zavést i pro údržbu, jelikož tyto směny se bezprostředně týkají údržby, kdy zabezpečuje chod těchto mimořádných výrobních směn
 • příplatky za práci v noci, změnit z 10 % na 20 %, práce v noci je to nejhorší, co společnost chce po zaměstnancích

Jednorázový bonus

 • jednorázový bonus zrušit, Toyota nedokáže zajistit plynulou výrobu, požadujeme bonus za vyrobená auta, a to 0,20 Kč za každé vyrobené auto, a pro všechny pozice ve firmě

Mzdy

 • navýšení mezd o 13 % do základu o částku ze mzdy TM3

Stravování 

 • pokud zaměstnanec ve firmě pracuje více jak 8 hodin, ať má možnost zakoupit si další dotovaný oběd

Inflace

 • do KS vložit inflační doložku, návrh jsme firmě předložili již v květnu letošního roku, ale firma doposud neodpověděla

Zaměstnanost

 • stabilizovat a doplnit týmy údržby napříč firmou na počty, kdy dokážou zajistit výrobu, dělat preventivní údržbu a školit se

Pokud údržba dlouhodobě nedělá preventivní údržbu, netrénuje, neobnovuje návyky (pokud nějaké má), pokud odcházejí údržbáři, jak staří, tak noví, a pokud nachodí ve směně 15 až 18 tisíc kroků, znamená to, že není něco v pořádku. Již více jak půl roku na to upozorňujeme a firma nereaguje. Výsledkem tohoto stavu je poruchovost zařízení, spousty přesčasů ve výrobě a propad výroby.

Pracovní doba – začátek výrobních směn 

 • všechny výrobní směny musí mít začátek ve stejný čas, ukončit nesmyslné začátky v neděli a v pátek, tj. 06-14 hodin, 14-22 hodin, 22-06 hodin

Závěrem

 • pokud se firma domnívá, že po ní požadujeme moc, může zkopírovat mzdy, bonusy a benefity z Francie, změnit pracovní dobu na 7 hodin, a máme KV uzavřené