Návrh OÚP do KV na KS 2023

Návrh OÚP do KV na KS 2023

Garantovaný bonus garantovaná částka = tarifní mzda, na které pracují, parametry bonusu (úrazy, KPI atd.) jako nadstavba bez vlivu na částku garantovaného bonusu ukončení hromadné viny a trestu, řešit jednotlivce a případně nadřízeného, toho, kdo si způsobil úraz, a...
Konto pracovní doby

Konto pracovní doby

KONTO PRACOVNÍ DOBY – VÝHRA PRO ZAMĚSTNANCE? TMMCZ mezi Vás nedávno distribuovala leták KONTO PRACOVNÍ DOBY – klíčové body & vyrovnání k 31. 8. 2022. V něm uvádí své argumenty, v čem je konto pracovní doby („KPD“) pro zaměstnance podle TMMCZ přínosné. Je tomu...
Konto pracovní doby

Konta pracovní doby

Vážené kolegyně, kolegové, Předložil jsem společnosti návrh na změnu KPD s platností od 1.9.2022 a to v následujícím znění. OÚP tímto předkládají průvodní dopis k dokumentům, v nichž navrhují úpravu podmínek, za kterých jsou momentálně ochotny pro účely kolektivní...