ZÚČASTNĚTE SE ANONYMNÍHO PRŮZKUMU ZAMĚSTNANCŮ

ZÚČASTNĚTE SE ANONYMNÍHO PRŮZKUMU ZAMĚSTNANCŮ

10. 07. 2018 – 19. 07. 2018   VÝZNAM ANKETY Anketa dává důležité podněty pro vedení odborové organizace OÚP. JE ANKETA ANONYMNÍ? V celé anketě je zaručena anonymita vašeho hodnocení. To znamená, že není možné zjistit, kdo jak ve které otázce hlasoval. Výsledky...
Nevíte proč být v odborech? Abyste neumřeli v práci!

Nevíte proč být v odborech? Abyste neumřeli v práci!

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též...