V létě teplo, v zimě zima, kdo by to řekl

V létě teplo, v zimě zima, kdo by to řekl

Vážení, velice Vám děkujeme za odpověď a zaslaný vnitřní předpis nazvaný „Zátěž teplem, chladem“ upravující podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a postup při vystavení zaměstnanců TPCA zátěži teplem a chladem, na které je nutno pohlížet jako na rizikové...