Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 28. 6. 2021 jsme navázali na pravidelná setkání s HR TMMCZ, a to diskusí následujících témat:

 1. nárůst mezd od r. 2022, porovnání s TMMF (Toyota Francie) – požádal jsem firmu, ať přinese fakta z TMMF, mzdy, bonusy, benefity, příplatky, % ze zisku apod.
 2. přesčasy a posunutí pracovní doby
 3. dovolená navíc, podle odpracovaných let ve firmě
 4. Lakovna kabiny – příplatky pro tuto skupinu zaměstnanců

Předložili jsme naše poznatky z TMMF z roku 2018, jednotlivé body jsme prodiskutovali a shodli se na tom, že by bylo dobré zajistit detailní směrnice všech položek, abychom získali absolutní přehled o mzdách a bonusech v TMMF. Jelikož jsme kompletně přebrali pracovní std z TMMF, a po celozávodní dovolené začneme vyrábět stejná auta jako v TMMF, chceme se inspirovat i ohledně odměňování a mzdovou politikou, která je dlouhodobě uplatňována v TMMF. Pokud si na tyto mzdy a benefity dokáží vydělat v TMMF, není důvod, abychom si na ně nevydělali i my v TMMCZ Kolín.

Co tedy víme z TMMF, zkráceně.

Výroba 

 • přesčasy mezi směnami se dělají max. 35 minut (pracovní doba je 7 hodin, třísměnný provoz)
 • přesčasy ve výrobě vznikají v případě poruch nebo v případě nevhodných klimatických podmínek, což znemožní splnit plán výroby
 • přesčasy se pak dělají vsobotu, v neděli nebo 35 minut mezi ranní a odpolední směnou, po noční 5 minut
 • v případě přesčasů je navýšena mzda o 25%(plánované přesčasy) nebo o 40% (neplánované přesčasy)
 • rozdíl mezi plánovaným a neplánovaným přesčasem:plánovaný je oznámený dopředu, neplánovaný je denní přesčas

Bod č. 1

Benefity

 • plat– jedná se o výměnu za 5 minut každodenní práce, což představuje 50 minut rozvoje každých 14 dnů. Těchto 50 minut není výrobních, ale čas pro zaměstnance dělat QCC, Kaizen aktivity atd. Je vyplacen ve dvou platbách a představuje měsíční plat.
 • Podíl na zisku– dle vzorce výpočtu podílu, v souladu se zákoníkem práce. Vzorec jsme předali HR TMMCZ.
 • Firemní spoření – vychází ze 3 kritérií výkonnosti závodu TMMF, těmi jsou bezpečnost, kvalita, výroba. Pro jeho změření se provádí audit TME (hlídá se počet úrazů, plnění plánu výroby). Představuje v průměru 700 EUR za čtvrtletí – buď dojde k vyplacení, nebo jsou tyto prostředky deponovány u správce fondu, pak jsou ale blokovány na 5 let.

Bod č. 2

Přesčasy

Tady máme stále stejný názor, díky našemu pracovnímu kalendáři a soustavným výrobním problémům, jsou již přesčasy std v této i předchozí společnosti. Tyto přesčasy jsou tvořeny díky nekvalitní technologii a tech. postup. Technologie zde instalovaná nezvládá požadovaný Takt time a výrobní požadavky vedení společnosti. Bohužel tyto problémy pak hasí zaměstnanci na linkách přesčasy. Přesčas je vždy vinou na technologiích, ne u zaměstnance. A takový přesčas po noční směně potěší všechny, jak zaměstnance na linkách, tak vedení společnosti. To nemluvím o šesté noční směně… Pracovní kalendář připomínkujeme již od října 2020. Doufáme, že ho vedení společnosti konečně změní a vytvoří takový, který bude únosný a přiblíží nás pracovní zátěži v TMMF.

Bod č. 3

Dovolená navíc

Uvažovali jsme o dalším nefinančním bonusu, jako je den dovolené navíc za každých odpracovaných 5 let.

Bod č. 4

Lakovna kabiny

Řešili jsme ztížené pracovní podmínky této skupiny, která se často obměňuje, jelikož tu nikdo vzhledem k náročnosti dlouho nevydrží. Tito zaměstnanci lakují v maskách, rukavicích, speciální obuvi. I jejich příprava na pracovní výkon je problematická vzhledem k oblečení. Je to velice specifická práce, hodnocená však stejně jako třeba práce v tričku a letních kalhotách kdekoliv ve firmě. Shodli jsme se s vedením, že se budeme snažit hledat způsob, jak náležitě ocenit tuto skupinu.

S vedením společnosti v našich setkáních budeme pokračovat a budeme si dále vyjasňovat detaily předložených témat z TMMF a další.

Je nám potěšením, že bude vyplacen „garantovaný bonus“ dle KS v červencové mzdě.

A na závěr živelná katastrofa na Moravě. OÚP zaslalo na transparentní účet města Hodonína finanční dar, který lze ověřit na stránkách https://hodonín.eu, Tornádo 2021, Transparentní účet města Hodonína. Platba byla provedena 6. 7. 2021.

Za OÚP předseda
Petr Bíba