Dnes, 24. 1. 2018, došlo k vzájemné dohodě. Zaměstnavatel a přítomní zástupci odborových organizací se dohodli na následujícím navýšení mzdových tarifů.

Navýšení tarifních mezd od 1. 1. 2018

  • Team Member (TM) 1.500 Kč + 225 Kč průměrné navýšení prémií
  • Team Leader (TL) 1.600 Kč + 256 Kč průměrné navýšení prémií
  • 800 Kč + 15% za práci v sobotu pro výrobní pozice

Navýšení tarifních mezd od 1. 1. 2019

  • Team Member (TM) 1.600 Kč + 240 Kč průměrné navýšení prémií
  • Team Leader (TL) 1.800 Kč + 288 Kč průměrné navýšení prémií
  • 800 Kč + 15% za práci v sobotu pro výrobní pozice

Kolektivní smlouva bude uzavřena na 2 roky s celkovým dopadem na tarifní mzdy v průměru o 16,4%.

Nové schéma firemního bonusu rozdělené na garantovanou a variabilní část

 

Dále bylo dohodnuto navýšení 13. platu dle pozice zaměstnance (garantovaný bonus) a jeho variabilní část přesunuta do 14. platu. Vyplácení firemního bonusu proběhne v červenci (50%) a v prosinci (50%). V únoru další rok bude vyplacena variabilní část 100% dle výsledku ukazatelů. Byl domluven příplatek 800 Kč + 15% za práci v sobotu v rámci pracovního fondu pro výrobní pozice (netýká se to mimořádných sobotních směn) a navýšení stravenek z 55 Kč na 80 Kč.

Dohodnuté navýšení bude vyplaceno včetně práce za leden 2018.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PODPORU A DŮVĚRU, BEZ VÁS BYCHOM TO NEDOKÁZALI.

VY JSTE ODBORY !