Vážení kolegové, odboráři.

Dnes, v pátek 19.1. 2018, proběhla další schůzka odborů a vyjednávacího týmu TPCA. Opět jsme řešili finanční stránku našeho návrhu KS. Můžeme konstatovat, že došlo ke shodě mezi vyjednávacími týmy a v současné době se čeká na odsouhlasení finančního návrhu od exekutivy společnosti. Dovolíme si tvrdit, že skončilo období, kdy se navyšovaly mzdy o čtyři či pět stovek a kdy tzv. třináctý plat byl odvozen z nedefinovatelné částky.

OÚP šlo vždy v první řadě o zaměstnance a v tomto trendu budeme i nadále pokračovat.

Další schůzka proběhne ve středu 24. 1. 2018.

Děkujeme za vaši podporu.

Vyjednávací tým OÚP