Zpráva o „Výroční členské schůzi OÚP“ za rok 2016

Výroční členská schůze za rok 2016 se konala dne 28. 5. 2017 v KD Jestřábí Lhota.

Účast byla velmi nízká, což vede předsednictvo OÚP k zamyšlení a přesunu příští „Výroční členské schůze“ do zimních měsíců.

Program:

  1. Úvod: Pan Gregor se postaral o úvodní řeč a představil program Výroční členské schůze za rok 2016.
  2. Zpráva o činnosti OÚP za rok 2017:   Pan Bíba přednesl výroční zprávu OÚP za rok 2016, kde shrnul první rok činnosti OÚP, který byl pro naši odborovou organizaci vesměs pozitivní.
  3. Zpráva o finančním hospodaření: Pan Matějíček přednesl zprávu o stavu financí OÚP.
  4. Diskuze: OÚP zhodnotila s účastníky výroční členské schůze první rok svého působení v TPCA. Dále se předsednictvo OÚP ptalo zúčastněných na případné podněty pro nové kolektivní vyjednávání, které započne na podzim tohoto roku.
  5. Závěr: Poděkování zúčastněným za účast na Výroční členské schůzi a celkové shrnutí celé schůze.