Vzájemná důvěra

Vedení společnosti TPCA, hned na první schůzce s odborovými organizacemi před kolektivním vyjednáváním, zdůrazňovalo, že chce více komunikovat a budovat vzájemnou důvěru s odbory. Odborová organizace OÚP má stejný názor, chce více komunikovat se společností, aby pochopila potřeby zaměstnance.

Dne 10. 10. 2017 obdržela společnost TPCA společný návrh odborových organizací do nové kolektivní smlouvy. Jeden z bodů v našem společném návrhu je i „dobrovolné odchodné“. Dne 24. 10. 2017 pak společnost  na stránkách „mojetpca“ informuje lidi, že nebude zavádět nové odchodné. Jednoduše řečeno, kolektivní vyjednávání ještě nezačalo a vedení společnosti již teď informuje zaměstnance o tom, že nechystá změny v odchodném. Nejde o stanovisko společnosti k navrhovanému bodu, ale o to, že bez nás o tom informuje zaměstnance. Toto jednání považujeme za neférové, neslušné a neetické.

Společnost se s odborovými organizacemi dohodla na předání protinávrhu na den 1. 11. 2017. A bylo také domluveno, že zaměstnanci tento návrh obdrží 2. 11. 2017. Nechápeme proto tento krok ze strany vedení TPCA. Jak chce budovat důvěru, když veřejně mluví o bodech návrhu, bez toho, aby to napřed projednala s odborovými organizacemi.

Náklady návrhu

Dále společnost zveřejnila na stránkách „mojetpca“ náklady návrhu odborových organizací. Jsou vyčísleny v tabulce, ale ne pro všechny zaměstnance jsou uvedené náklady zcela jasné.

Například hned první položka v tabulce „Navýšení mezd o 10%“. Společnost tento bod návrhu vyčíslila na 122 755 468 Kč, ale nikde už není napsáno, že se jedná o navýšení mezd pro všechny zaměstnance, včetně officu, včetně lidí se mzdou podstatně vyšší než je mzda TM, TL. V kalkulaci tak jde i o mzdy zaměstnanců včetně GL, SV, ADMIN, SPEC3, MNG, GMNG atd. Navýšení se týká všech zaměstnanců TPCA. Mohli jsme žádat navýšení mezd jen pro TM a TL ale chtěli jsme peníze i pro lidi, kteří nebyli za posledních 10 let za svou práci oceněni. Jako například výrobní Groupe Leadři.

Dalším vysokým a zajímavým číslem v kalkulaci jsou benefity. Konkrétně první položka v tabulce s názvem „Sjednocení částek Z-Konta pro všechny zaměstnance (vč. dorovnání poklesu příjmu do mzdy)“.  Společnost vyčíslila tento bod návrhu na 25 085 885 Kč. Opět ale nikde nepíše o tom, že odborové organizace jasně zdůrazňovaly, že nechtějí navýšit rozpočet za Z-Body, že nemají zájem žádat matky o více peněz. Požadavek odborových organizací byl jasně zdůvodněn. Celý balíček financí pro Z-Konto, spravedlivě rozdělit pro všechny zaměstnance TPCA. Bez ohledu na funkci či pracovní zařazeni. Od toho jsou tady přece mzdy jednotlivých pozic, tam jsou jasně dané rozdíly dle pracovního zařazení zaměstnance. Společnost ale v kalkulaci udělala něco, což celý rozpočet zvedlo o 25 milionů. Opět se zde nepohlíží na řadového zaměstnance, na člověka který vytváří hodnoty a více se bod upravuje pro management. Důležité informace se schovávají  v závorce Dorovnání poklesu příjmu do mzdy. Ano, chápete to správně. Všem zaměstnancům, kteří by srovnáním benefitů přišli o nějaké body, jedná se hlavně o pozice SV, MNG, GMNG, SPEC3 atd, je společnost napočítala do mezd. To znamená, že pokud by se Z-Konto srovnalo například na 4000 bodů (MNG měli do teď příklad 11000 bodů), srovnáním Z-Konta by dostal MNG 4000 bodů a zbytek až do částky 11000, což je 7000 bodů, by mu společnost dala do výplaty. S pochopitelných důvodu to ale nikde v kalkulaci napsané není. Takže takhle se k tomuto bodu staví společnost.

Další nepochopitelná položka v kalkulaci je “Zvýšení počtu dní k individuálnímu čerpání ze 6 na 9”. Společnost uvádí v kalkulaci náklady 12 049 516 Kč. Takže jak můžou tři dny k individuálnímu čerpání ovlivnit rozpočet? Zaměstnanec má na tento den dovolené nárok a stejně si tento den dovolené vybere.

Takže o co zde jde? Je více než jasné, že  výsledná kalkulace, vás zaměstnance, měla ohromit. Ta neuvěřitelná suma, kterou chtějí odboráři po společnosti TPCA, která tady nikdy nebyla.

 Nárůst mezd o X %

Společnost TPCA na stránkách mojetpca dále uvádí, že aktuální prognózy ekonomů na navýšení mezd v ČR se v příštím roce pohybují okolo 6,2 %. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) doporučuje odborům požadovat po zaměstnavatelích nárůst mezd mezi 8 – 10 %. My intenzivně sledujeme prognózy ekonomů a statistiky pracovních míst a nezaměstnanost v ČR. Nejnovější prognóza růstu objemu mezd a platů Ministerstva financí České republiky pro rok 2018 je 8% .  A každý z nás ví, že jde o prognózu pro celé hospodářství v ČR. Je potřeba si uvědomit, že lidé, kteří pracují v automobilovém průmyslu byli vždy a jsou placeni lépe. Je to samozřejmě dáno tím, že je to práce nelehká, v nuceném tempu atd.

Lidé, kteří tu pracují a tvoří hodnoty v TPCA si zaslouží lepší zacházení, než které dostávají! Zaměstnanec je opravdu to nejcennější co firma má. Produktivita, kvalita, stabilita, flexibilita, kvalifikace to jsou naše přednosti, které nás teď prodávají. Jsme připraveni hájit vaše zájmy v našem návrhu a to všemi dostupnými prostředky.

Rádi bychom potvrdili, že je naším zájmem budování vzájemného respektu a důvěry mezi zaměstnanci a managementem. Je potřeba více komunikovat, naslouchat si a vzájemně se pochopit. Budeme rádi, pokud se toto nám všem bude do budoucna dařit.

Přidejte se k nám. Vy jste ODBORY!

 Facebook 

  Twitter 

 Web