Vážení kolegové zaměstnanci,

V poslední době se na nás často obracíte ohledně přepočtu dovolené, který TPCA provedla při změně rozvržení pracovní doby ze čtyřdenního na pětidenní pracovní týden od 1. 12. 2016. Často slyšíme, že vás TPCA přepočtem poškodila, ubrala vám část nároku na dovolenou a že postupuje jinak než ostatní zaměstnavatelé v našem areálu.

Vznesli jsme vaše připomínky na TPCA a obdrželi jsme od nich vysvětlení, jak při přepočtu dovolené postupovali, a proč postupovali právě tím způsobem. Toto vysvětlení jsme ještě nechali přezkoumat i nezávislým právníkem. Na základě vysvětlení TPCA a právního rozboru máme za to, že TPCA při přepočtu dovolené zákoník práce neporušila.

Rádi bychom vám vysvětlili, proč zastáváme tento názor.

1. Zákoník práce bohužel neupravuje žádný konkrétní postup pro přepočet dovolené. Co to znamená: Když se mění rozvržení pracovní doby a počet směn v týdnu, musí zaměstnavatel sám vybrat způsob, jak dovolenou přepočítá. Přepočet by měl být spravedlivý, ale jinak zaměstnavatele nic neomezuje.

2. Dovolená se počítá dle zákoníku práce v týdnech. Pokud nárok na dovolenou činí necelý den, zaokrouhlí se na půldny. Co to znamená: Když se dělá přepočet dovolené během roku, musí se zaokrouhlovat. Bohužel – jak všichni z matematiky víme, zaokrouhlení vede ke zkreslení. Když se zaokrouhluje matematicky, vždycky to někomu může vyjít „nahoru“ a někomu „dolů“. Takže na přepočet dovolené prostě vždycky někdo zdánlivě doplatí a někdo na něm naopak může vydělat.

Z vysvětlení TPCA nám plyne, že TPCA postupovala vůči zaměstnancům stejně. Jestli jiní zaměstnavatelé v areálu postupují jinak, s tím nemůžeme nic dělat. Jak jsme uvedli výše, neexistuje jen jeden správný zákonem předepsaný postup, takže každý zaměstnavatel může postupovat tak, jak se to jemu zdá férové.

TPCA dle vysvětlení postupovala takto:

1. Spočítala si, kolik dovolené jste vyčerpali do 30. 11. 2016.

2. Vyčerpanou dovolenou přepočítala na nové rozvržení pracovní doby. To znamená, že vyčerpaný počet dní vynásobila koeficientem 9,92/7,75 (což je podíl staré délky směny – která činila 9 hodin a 55 minut, matematicky tedy 9,92 – a nové délky směny). Tím TPCA zjistila, kolik dní dovolené byste vyčerpali, kdybyste už od začátku roku pracovali v pětidenním týdnu.

3. Vypočítala, že při pětidenním pracovním týdnu máte nárok na 5 x 5 = 25 dní dovolené. Od těchto 25 dní dovolené odečetla to, co už jste vyčerpali (viz bod 2.) a výsledek je váš přepočtený nárok na dovolenou.

Musíme uznat, že je to jeden z možných postupů, a v konkrétním případě navíc vychází vůči zaměstnancům férově. Viz následující příklad:

Zaměstnanec vyčerpal do 30. 11. 2016 celkem 16 dnů dovolené. Podle výpočtu TPCA 16 x 9,92 / 7,75 = 20,48. Zaokrouhleno nahoru na 20,5 dne. Zaměstnanci tak zbývá vyčerpat 25 – 20,5 = 4,5 dne dovolené.

Kdyby se dovolená počítala v hodinách (což odborníci považují za nejspravedlivější, a dokonce má toto být od 1. 1. 2018 uzákoněno), má zaměstnanec TPCA nárok na 5 x 38,75 = 193,75 hodin dovolené (38,75 je týdenní fond pracovní doby). Zaměstnanec tak do změny rozvržení vyčerpal 16 x 9,92 = 158,72 hodin dovolené. Zaměstnanci tak zbývá vyčerpat 193,75 – 158,72 = 35,03 hodin dovolené, což při délce směny 7,75 hodin činí 4,52 dne dovolené. Výpočet TPCA tedy vychází naprosto stejně.

Ano, kdybychom záměrně použili jiné způsoby přepočtu, tak vám za dané situace může vyjít více dovolené – někdy o 0,5 dne, někdy třeba i o 1 den, ale podstatné je, že:

1. Volba metody výpočtu je věcí zaměstnavatele;

2. Přepočet zvolený TPCA není protiprávní; a

3. Přepočet zvolený TPCA vede k férovým výsledkům.

I když tedy chápeme, že se vám to nemusí líbit, nedá se s tím moc dělat. Kdybychom se za vás obrátili na inspekci práce, TPCA si svůj přepočet velmi pravděpodobně zdůvodní a uhájí se. Máme proto za to, že je mnohem vhodnější soustředit se na jiné otázky, kde vám můžeme pomoct, hájit vaše práva a zlepšovat vaše pracovní podmínky.

Samozřejmě, pokud byste měli za to, že konkrétně u vás TPCA při přepočtu dovolené postupovala jinak, než je popsáno výše, obraťte se na nás nebo požádejte o vysvětlení přímo TPCA. Výpočet by vám měl být vysvětlen a pokud TPCA postupovala jinak nebo vás poškodila, má povinnost zajistit nápravu.

 

Děkujeme za pochopení.