Jak dlouho pracujete v  TPCA?


Můžete na svém pracovišti vyjadřovat své názory nebo nápady k pracovním tématům?


Vyberte Vámi preferované oblasti kolektivního vyjednávání. Co by podle Vás mělo být prioritou KV 2017.


K čemu nejčastěji využíváte své benefity (Z-Konto)?


Jak by podle Vás měly být přidělovány Benefity (Z-KONTO) zaměstnancům TPCA?


Jak vidíte práci zdejšího managementu a jaký je jejich přínos pro firmu?


Uvítal(a) byste možnost zakoupení zde vyráběných vozů za lepší cenu než od dealera, ale za takovou, aby na tom společnost TPCA netratila?


Má k Vám Váš nadřízený GL, SV, MNG lidský přístup?


Doporučil/a byste zaměstnání v TPCA přátelům a ostatním lidem?


Jste spokojen/a s pravidly povyšování a osobního ohodnocení lidí v TPCA?


Jak často se během svého pracovního týdne cítíte přepracovaný/á nebo ve stresu?


Jak vnímáte současný 8 hodinový pracovní kalendář?


Proč podle Vás odcházejí lidé z TPCA? Co stojí dle Vás za tzv. “přirozenou odchodovostí“?


Jak Vám chutná v kantýně?


Jak se stará TPCA o své dlouholeté pracovníky? Jak je podle Vás odměněná seniorita?


Je práce na vašem pracovišti bezpečná?


Jaký máte názor na případnou stávku v TPCA? Jste ochotni podpořit odbory v prosazování Vašich zájmů formou stávky?