Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat ohledně dalšího vývoje jednání týkajícího se první splátky garantovaného bonusu za rok 2020.

Byla nám doručena reakce TPCA na náš návrh kompromisního řešení. Ten měl spočívat v tom, že by sice společnost nyní vyplatila první splátku garantovaného bonusu ve snížené výši, nicméně o toto snížení by garantovala výplatu variabilního bonusu v únoru 2021. Jinými slovy: teď byste obdrželi o něco méně (jak informovala firma), ale měli byste garanci, že v únoru 2021 obdržíte nejméně to, co Vám teď firma zkrátí. To znamená, že byste za rok 2020 obdrželi v každém případě aspoň minimální výši garantovanou směrnicí mzdová politika.

K tomu uvádíme, že vedení nám na jednání slíbilo, že se k tomuto návrhu vyjádří. Namísto toho nám vedení zaslalo jen „zápis ze schůzky“, kde shrnuje své argumenty. K našim argumentům ani k našemu návrhu kompromisu se nevyjádřili.

To tedy znamená, že se mezi námi a vedením doposud nepodařilo dosáhnout shody, kdy vedení svůj postoj zdůvodňuje především ekonomickými a sociálními okolnostmi, které podle ní tento postup umožňují (tak jak bylo komunikováno v materiálu v 17. 6.). Právně vedení argumentuje v podstatě tím, že za dobu, kdy jste byli doma, nemůžete dostat mzdu a tedy ani bonus. Směrnice je ovšem napsaná jinak, což si vedení nechce připustit. OÚP proto s názorem vedení nadále nesouhlasí, o čemž znovu vedení informujeme a budeme se snažit dále jednat. Nepovedou-li jednání k úspěchu, přistoupíme k dalším krokům.

Vzhledem ke způsobu zpracování mezd nicméně prosím počítejte s tím, že teď 10. 7. Vám garantovaný bonus zřejmě dorazí snížený. I kdybychom se s vedením hned v týdnu od 6. 7. dohodli, už nelze stihnout mzdy přepočítat, takže případná dohoda by se projevila až v dalších měsících.

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. Žádáme Vás proto o trpělivost.

S pozdravem
Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující