Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři,

minulý týden jsem Vám zaslal mimo jiné i informaci o mém ukončení uvolněného předsedy OÚP a následovala spousta dotazů. A tady je odpověď: Byl jsem s přístupem a řešením společnosti k mé osobě dlouhodobě nespokojen – jednak s pracovní dobou, kde jsem tvořil spoustu přesčasových hodin, které mi firma nijak nehradila a ani nereflektovala moje připomínky. Další škraloup byl na mém bonusu, který byl zkrácen a nikdo mi z HR nedokázal udělat rozpad mé mzdy a vysvětlit mi proč. Snažil jsem se tyto problémy řešit, ale firma hrála a hraje mrtvého brouka. Jediná reakce, která přišla, byla zrušení uvolnění předsedy a nahrazení ho třetinovým uvolněním. I toto řešení není zřejmě pro OÚP konečným, jelikož podmínky tohoto částečného uvolnění nejsou zdaleka třetinové a bude se skládat ze spousty dalších uvolnění. Dáme tomu tři zkušební měsíce a pak uvidíme. Může se stát, že odejdu bez jakéhokoliv uvolnění.

Blížící se léto a nevyřešené chlazení výrobních hal je problém, který nás celkem trápí. Podnět na tuto problematiku jsem podal za OÚP 20. 6. 2018. Ano, čtete správně a v současné době jsme o devět měsíců starší a co se změnilo? Kam se tento problém posunul? Co firma dokázala vyřešit za tuto dobu a jaká jsou řešení tohoto problému?

Prvním krokem, který firma udělala, bylo, že dala vzniknout „komisi“, která zasedala a řešila devět měsíců tento problém pro celou TPCA a výsledek je pro nás všechny velice pozitivní – „komise se dočkala jara“, problém je v řešení a toto léto se opět uvaříme ve vlastní šťávě na přesunutých směnách. Velké štěstí mají „snad“ na lakovně – tam se podařilo nalézt a odhalit poklad – zjistila se velká věc – klimatizace je zde již od počátku existence firmy nainstalována, ale po cca třech letech provozu se vypnula, aby si zaměstnanci neužívali komfortní práci. Letos by ale i fungovat mohla a zaměstnanci, co se vloni pekli za živa, by letos mohli okusit komfortní prostředí jako jejich nadřízení z kanceláří. Bohužel není to na všech pracovištích lakovny. A co dál tato „komise“ vyřešila a co ostatní shopy? Oficiální stanovisko není, ale údajně se bude „investovat“ a řešit letní teploty na svařovně, což by bylo velice dobré, ale to zatím není potvrzeno a zatím nám nikdo ani oficiálně nesdělil, jakou technologii plánují použít. A co assy? Tak tam se po devíti měsících řešení dozvěděli, že mají smolíka. Prostě si na klimatizace za patnáct let dřiny a přesčasů ještě nevydělali. Assy je díky „komisi“ opět na začátku, o devět měsíců starší a již ji těchto devět ztracených měsíců dostává do složité situace. Na shopové schůzce se vedení Assy vyjádřilo, že se pokusí vyřešit tento problém samostatně. Doufejme tedy, že se jim to podaří. Škoda devíti měsíců ne/činnosti této vzácné „komise“, kde jediné pozitivum je zjištění vybavení vlastního shopu (lakovna), kde bohužel GM při lunch boxu při dotazu jednoho zúčastněného zaměstnance na klimatizaci neměl ani nejmenší tušení, na co se dotyčný ptá a o jakých klimatizacích mluví. Byl to jen důkaz toho, že „komise“, co měla řešit klimatizace na úrovni firmy, nemá ani přehled o vlastním vybavení na shopu, natož aby přidala studii o chlazení na úrovni firmy, bohužel. Jsou tu i oddělení jako Logistika Assy, kde jim k sdělení o přeložených směnách na letní červen zcela otevřeně řekli, že se tu žádná klimatizace nebo chlazení řešit nebude. Prostě rychlé a jednoduché řešení. Ale nezapomněli jim říct, kolik pozic ušetří a jak se opět zvedne jejich produktivita. Prostě samé pozitivní věci. Díky tomuto přístupu už zde zástupce OÚP podal výpověď, jelikož situace ve firmě je už fyzicky a psychicky neúnosná. Určitě firma má ještě záložní variantu ochlazování výrobních hal – jednu si vyzkoušela v loňském roce, kdy čerpala pitnou vodu na střechu. V období sucha a nouze si dovolila tento přepych, což je barbarství nejvyššího stupně, pohrdání přírodou a vodními zdroji. Kdo z Vás by si toto dovolil doma za své peníze… To by se v zelené továrně nemělo stávat! Nedaleko od Kolína stojí jiná továrna, zaměstnává cca 1200 zaměstnanců a tam se pracuje v klimatizované hale již několik let, při 23°C, což je příjemné. Tato firma zahájila výrobu o cca pět let déle než naše kolínská, management je tam také český, ale majitel je korejský – že by v tomto byl problém?

Vyjádření nedůvěry HR – ano, toto jsem sdělil HR začátkem března s dalším sdělením, že OÚP by se chtělo setkat s prezidentem společnosti. To bylo nemožné přání, prý se nejprve pojďme setkat s HR a vysvětlit si situaci – bohužel zůstalo jen u slibu. Takže toto je Toyota Way v podání TPCA. Již delší dobu dlužím mnoho odpovědí členům OÚP, což mi je líto, ale společnost s námi nekomunikuje, nebo spíš komunikuje pouze v situaci, kdy potřebuje odbory ze zákona. Tuto změnu přístupu registrujeme již od začátku roku a dáváme ji do souvislosti s odchodem bývalého GM HR, který s odbory vždy komunikoval a jeho snaha byla udržet sociální smír. Je to nepříjemná situace, ale přistupujeme na tuto hru HR a budeme s ní komunikovat stejně tak, jak ona s OÚP – přes Fb a naše www stránky a jen z povinnosti zákona. Co říci na závěr? Pouze snad to, že jsme rádi, že letos bude končit KS a budeme jednat o nové. Podnětů je více než dost.

S úctou Petr Bíba