Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od kolektivního vyjednávání uběhla již nějaká doba. Za příznivé považuji to, že se nám podařilo vyřešit přesčasy před a po směně, že se podařilo prolomit letitý problém navýšení mezd o pár stovek hrubého a navýšení, na tento a příští rok, je již daleko veselejší. Pokud by se povedl i variabilní bonus, byl by to na zdejší poměry finanční úspěch. Bohužel, variabilní bonus se průběžně ztenčuje a největší podíl na tom má kolonka „úrazy“. Vlastní neopatrností si způsobujeme osobní problémy a zároveň i snižujeme náš bonus. Chci Vás požádat o větší opatrnost a více klidu při jakékoliv činnosti, jde o naše zdraví. Máme tu ale i taková zranění, která nejsou kvalifikovaná jako pracovní úrazy a nemají vliv na náš bonus, ale jsou to věci, které nás vyřazují z aktivního života. Tato zranění se nám vyskytují na různých procesech a velmi často je tam jeden společný jmenovatel, nedodržování rotační matice, operátoři nestřídají procesy podle STD TPCA, jelikož je zde nedostatek zaměstnanců, což společnost ví, ale bohužel klidně nechá porušovat svůj vlastní STD  a díky jednostrannému přetěžování dochází ke zranění. Těchto případů máme několik a budeme je prověřovat.

V současné době nás asi nejvíce tíží přesčasy a přesunuté výrobní směny na sobotu, teplo na výrobních halách a sestavení výrobních procesů, což je pro nás OÚP zásadní věc. Na pondělní schůzce s vedením  jsem za předsednictvo  naší organizace přednesl vedení několik zásadních věcí.  Za prvé, že nechceme vytvářet žádné komise a schůzky k přesčasům, jelikož se nikdy nic zásadního nezměnilo. Požádal jsem firmu, aby začala řešit přesčasy investicí, technicky, vytvořením zásobníků karoserií na všech shopech a správnou volbou TT, aby se tyto zásobníky průběžně doplňovaly. V minulosti tímto směrem šli na lakovně , tzv „OK “ karoserie a na svařovně měli něco podobného, kde se díky této zásobě částečně  eliminovaly přesčasy. Za druhé jsem požádal firmu, aby ukončila veškeré komunikační minuty a nevytvářela další zastavení. Firma tvrdí, že tato zastavení jsou naplánovaná a nenadělávají se, bohužel toto je nekontrolovatelné a pokud je to skutečně naplánované, tak v tomto čase alespoň vyrobíme auta, která bychom museli vyrábět v přesčase. Možnosti a komunikační kanály má firma vybudované, tak to není třeba dělat stejně jako v minulém století.

Přesunuté výrobní směny na soboty

Bohužel do objednávek, které jsou nad plán není zahrnuta výroba dalších 30% a zde musím říci, že již firmu nepodpoříme ve zmíněném trendu přesouvání směn na sobotu. Budeme žádat o jiný způsob naplnění těchto objednávek, možností je několik a firma by měla volit tu, která nejméně naruší soukromý život zaměstnanců a jejich rodin. Zde má možnost ukázat jak je flexibilní a jak vnímá vytížení svých zaměstnanců a jejich potřeby.

Teploty na halách v letním období

To je celkem zásadní věc v práci zaměstnanců. Co způsobuje vedro a jaký má vliv na výkonnost, pozornost, soustředěnost, kvalitu a celkově na celý organismus ví asi každý. Musím konstatovat, že jsme jedna z mála firem v regionu a průmyslové zóně, která nemá vyřešenou teplotu na halách a to jakýmkoliv způsobem. Již jednou jsem to řešil s vedením společnosti a bylo mi během dvou minut vysvětleno, jaká je to drahá investice a provoz, ale to je pro každou firmu. Například firma Foxconn v Kutné Hoře přišla do regionu zhruba před deseti lety a chlazení měla obdobné jako v TPCA. Dnes má klimatizované haly s teplotou 23°C pro cca 1500 zaměstnanců. Philip Morris v Kutné Hoře má taktéž klimatizované haly a vjezdová vrata jako tady, cca 1000 zaměstnanců + agenturní, teplota 21°C. A zde v zóně firmy Ingersoll a Tsubaki taktéž svoje haly ochlazují.

Možností jak ochladit haly je více, již jsem předal vedení spousty materiálů a uvidíme jak se k této výzvě firma postaví. Společnost vkládá spoustu peněz do náboru, ale je třeba vytvořit lepší pracovní podmínky pro stávající zaměstnance a tím ušetřit  peníze za nábor.

Sestavení výrobních procesů

Společnosti jsme předali čísla procesů a tento týden by měla proběhnout první schůzka. Požádali jsme i o přítomnost japonských koordinátorů. Smyslem tohoto přepočítání je, abychom si vysvětlili zda jsou správně nakrokované časové limity a  bude nás hlavně zajímat, zda je v každém procesu prostor na fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance a čas na přirozené potřeby, tak jak to říká metodika pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa.

Údržba Assembly

V současné době nejvíce přesčasů tvoří problémy se zařízením, jejich poruchovost. Asi se začínají projevovat neduhy minulosti, kdy rozkaz zněl jasně, splnit preventivní údržbu. Papír snesl vše a splněno bylo na jedničku s hvězdičkou. Rady jak dělat dvě práce najednou nešly splnit i z bezpečnostních důvodů. Bohužel, v současné době je to podobné, nestíhá se preventivka a důvody? Vložené pracovní sobotní směny a nedostatek údržbářů. Když máme nedostatek údržbářů, zažádáme si o člověka z výroby, z lisovny, (vytrénované údržbáře jsme vnutili svařovně), který nemá pro práci na údržbě žádnou kvalifikaci, prý má papíry na tahač a ještěrku a pomůže přivést sudy ze skladu. A co dál s takovým člověkem? Maximálně může dělat doprovod, nebo vařit kávu. Přitom by stačilo, kdyby se vedení zachovalo trochu proaktivně a sáhlo mezi sebe. Dovézt sudy by zvládli i páni sedící na údržbě, pomoci s preventivkou, stačí si sundat sluchátka s hudbou a může třeba nastoupit na noční, vzít za tu preventivku, strhnout tým údržbářů vlastním příkladem. Je dobré, že si objednáme firmu na práci na víkend, třeba na neděli, ale hlavně je třeba se k této situaci postavit profiremně. Zříci se svého pohodlí a vyrazit do práce a dotáhnout ten kontrakt až do konce, třeba i v neděli, když se podařilo zdevastovat skupinu údržbářů vlastním přičiněním. Ta v současné době nestíhá dělat preventivku a plnit spoustu dalších úkolů.  Preventivka je základ fungování zařízení a to bez zbytečných pohádek o zlém kapitalistovi a utiskovaném proletariátu, jak se vyjadřuje pan inženýr údržby.

Vážení kolegové, vím, že Vás trápí mnoho věcí, ale problémy jsou od toho, aby se řešily. Na kuřárnách je nevyřešíte, právě naopak, nevěřte zaručeným zprávám. Přijďte, zavolejte, napište na odborové emaily, spoustu věcí jsou pouhá nedorozumění. Konstruktivním jednáním se dá vyřešit spoustu problémů. Buďte aktivní při řešení problémů na pracovištích, Vaši vedoucí jsou povinni řešit vaše připomínky a pokud zjistíte, že to nejde touto cestou, přijďte a půjdeme to řešit společně.

S úctou Petr Bíba