Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři,

jak jsem již minulý týden uvedl, od 1.3. 2018 jsem přešel ze směnného provozu na denní, osmihodinovou pracovní dobu. Dovolte mi pár postřehů z těchto dvou dní .

Hned první den jsem měl schůzku s Mng HR, s kterým jsme řešili schválený pracovní kalendář na měsíc duben a květen. Narazili jsme na problém zrušených dovolených v měsíci květnu, kdy měla být výluka a vyrábí se. Tato dovolená se v současné době nepřevádí na individuální čerpání a její čerpání bude upřesněno v druhé polovině roku.

Knižní vazba KS 2018-19 je v tisku a termín jejího dokončení a následné distribuce bude upřesněn v nejbližší době.

Dále byla otevřena otázka firemních bytů. Singl zaměstnanci, kteří mají smlouvy na jeden rok, v případě ukončení pracovního poměru, musí byt opustit do měsíce a zaměstnanci s rodinou do půl roku. Naproti tomu ve firemních bytech bydlí lidé, kteří nemají a nikdy neměli nic společného s firmou TPCA a tyto byty jsou jim přidělovány městem a smlouvy mají na dva roky bez jakéhokoliv omezení.  Smutné na tom je, že v minulosti byli lidi nabíráni z celé republiky , opustili svoje byty, rodinné zázemí, příbuzenstvo a odešli do firemních bytů TPCA. Nyní se může stát, že zaměstnanec ztratí zdravotní způsobilost či po čtrnácti letech práce pro TPCA přestane zvládat tempo firmy a tento bývalý zaměstnanec se stane do měsíce bezdomovcem! Toto asi zapomíná firma říkat lidem, které láká pracovat v nejmodernější továrně ve střední Evropě. Na toto se budeme muset ptát dále, určitě by bylo fér vytvořit lepší podmínky pro člověka po spoustě letech ve firmě, aby neztratil střechu nad hlavou. Dále jsem se zmínil o problému nástěnek. Ačkoliv usilujeme o nástěnku na finální montáži podél finálek Ass, již rok a půl to vypadá jako nesplnitelné přání. Mng HR v tom nevidí problém, narozdíl od paní Sp HR, kterou o to žádáme již rok a půl, ale marně.

Dále jsem požádal firmu o rychlé a účinné řešení u linek F2 na Ass, v sousedství vrat A13 je neskutečná zima.

OÚP podalo stížnost na účast údržby při back-upu na lepení předních skel, přesto tento požadavek z produkce stále existuje. Pokládáme to za porušování zákoníku práce, který platí pro všechny zaměstnance a to od TM po Gmng. Požádal jsem o okamžité ukončení tohoto požadavku, dokud se tato stížnost nevyřeší.

V pátek 2.3. jsem se sešel s Gmg HR, s kterým jsme řešili náš článek „Příběh ze života“ na stránkách OÚP , další schůzka k problematice článků bude následovat za účasti Gmng Ass. Rozhodně budeme chtít vidět ve směrnici hodnocení pasáž, která dovoluje takto degradovat hodnocení jednotlivci a vysvětlit postoje k etickému kodexu z důvodu lhaní pana Sv. Dále jsme mluvili o neexistenci tréninků na zařízení, o neřešení úspor jako je spojovací materiál z montáže aut v podhledových dopravnících, ale i tato témata budou probrána s Gmng Ass.

Odpoledne jsem se zúčastnil schůzky na lakovně s naším zástupcem s panem Robertem Sandeckým a s Mng lakovny. Zde řešíme problematiku hlučnosti a prašnosti aerosolu v kabinách. Zde probíhají různé úpravy a změny, které by měly vést ke zlepšení pracovního prostředí. Zároveň tu probíhá interní měření, ale zásadní měření certifikovanou společností má přijít v měsíci březnu. Podle naměřených hodnot se upřesní další postup.

Musím konstatovat, že jsem byl na lakovně poprvé co pracuji v TPCA, takže vše bylo pro mě novum. Jedna věc mě tam upoutala. Šli jsme dlouhou krásně vymalovanou chodbou, zhruba do půlky jsou firemní nástěnky a nástěnka odborů je zastrčená na jedné lince! A tato nástěnka je rozdělená na tři díly, pro každé odbory kousek. V tom okamžiku jsem omládl o 50 let, připadal jsem si jak na pionýrském táboře, že by náhoda? Vedeme též nekonečnou diskusi s paní Sp HR, která umí vždy pohotově odpovědět, ale jak jsem se přesvědčil, když se nechce, tak to skutečně nejde. Za firemními nástěnkami je dost místa, kde mohou stát odborové nástěnky a ke konci této chodby je jedna nástěnka úplně prázdná. Na nástěnku odborů však není místo, nejsou finance a hlavně není vůle. Už před rokem jsme oslovili firmu, aby nám řekla jaký typ nástěnky používá, že si je koupíme. Odpovědí bylo něco o nevalné úrovni vedení nástěnky, tak nevíme, která organizaci byla na mysli.

O dalším dění vás budu informovat opět za týden.

S úctou Petr Bíba