Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři,

minulý týden byl zajímavý. Hned v pondělí 5.3. jsem poslal email paní Mng lakovny ohledně neutěšeného stavu našeho požadavku na nástěnku. Bohužel odpověď jsem dodnes nedostal, a to ani od  vedení společnosti, i když termín byl stanoven na konec února.

Dále jsme podali podnět k pracovním podmínkám na KPL ohledně teplot na pracovišti v zimním období, na vybavení našich operátorů a zároveň jsme provedli porovnání s pracovníky firmy Ysen. Odpověď jsme zatím taky neobdrželi.

Na lakovně, v prostoru stříkacích kabin, proběhlo měření hlučnosti a polétavého aerosolu zdravotním ústavem Ústí nad Labem. Až budou k dispozici výsledky, určitě vám je sdělím. Ať dopadne měření jakkoliv, otevřeme otázku pracovního prostředí, protože situace, kterou jsem viděl, je opravdu na zvážení a na příští shopové schůzce se bude o čem bavit.

Podal jsem podnět k řešení situace údržby na lakovně, což je podobný problém, jaký zažívá údržba na Ass. Jedná se o situace, při kterých je zjištěn nějaký defekt na karoserii a údržba lakovny je vyslaná na jeho odstranění. Domnívám se, že údržba je tady k tomu, aby řešila stav technologie, údržbu a opravy na zařízení. Neznám jinou skupinu zaměstnanců ve firmě, která je takto zneužívaná k jiným pracím. Ostatní pracují ve svém zařazení, tak jak byli na tuto práci zjednaní a mají i příslušné pracovní smlouvy. Z tohoto důvodu navrhuji firmě, aby na svých náborových letácích doplnila údaj o tom, že hledá operátory údržby a výroby v jednom. Pokud nastoupí za těchto podmínek, není co řešit.

Dále v minulém týdnu proběhla schůzka s vedením Ass a údržby, při které jsme řešili práci údržby na back-up předního skla. Ze strany firmy došlo k úpravě manuálu, vytvoření kontrolního listu a vyjasnění si, proč se této akce zúčastňuje údržba. Ještě si vyjasňujeme znění kontrolního listu a konečné vyhodnocení provedeme až dostaneme oficiální  odpověď od společnosti.

A na konci týdne proběhla schůzka s firmou, kde se řešila jedna pozitivní věc, alespoň já ji tak vnímám. Bude vytvořena databáze podnětů, do které bude mít přístup i předseda odborů. Budu mít možnost do ní zapsat odborové podněty a budu mít přehled, co se jak vyřešilo, jaké jsou dohody a kdy vznikly.

Jakmile dostanu odpověď na kterýkoliv náš podnět, ihned vás budu informovat.

Děkuji za důvěru a s úctou,

Petr Bíba