Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři,

v tomto týdnu jsem byl součástí dvou případů šetření podezření na nemoc z povolání bývalých zaměstnanců, toto šetření bude mít pokračování na simulacích jejich pracovních operací. Dále proběhla  schůzka ohledně databáze řešení podnětů, kde jsme otevřeli některé body z těchto podnětů, jako byty pro zaměstnance TPCA a jejich užívání po skončení pracovního poměru. Této problematice se budeme věnovat i nadále. Je třeba říci zaměstnancům, jak postupovat po skončení pracovního poměru, třeba po patnáctileté dřině kdy už nezvládají místní pracovní tempo.

Vysvětlili jsme problematiku práce v chladu, v nevytápěných prostorech a pohled firmy a odborů na tuto problematiku. Za OÚP je třeba říci, že požadujeme vytvoření směrnice, která bude řešit zimní období a v budoucnu se již nebude tento problém opakovat na žádném chladném pracovišti firmy.

A opět nástěnky, vyjasnili jsme si s firmou, jaké nástěnky bychom chtěli a kde by měly být umístěny. Firma deklarovala, že je nakoupí, doufejme, že i tento požadavek bude konečně vyřešen.

Problém našeho podnětu, ohledně údržby na lakovně, nám společnost objasní ve čtvrtek 22.3.2018 prostřednictvím Mng údržby. Je to stejný problém jako na ass a náš postoj je stále stejný.

Celý minulý týden jsem se scházel se zaměstnanci z linek Ass a řešil jeden problém, vytíženost na jednotlivých procesech. Jde o to, že někteří zaměstnanci na různých procesech pracují v jiném TT, než je oficiálně nastaven a to díky různým úkonům své práce. Jinde operátoři tyto problémy nemají, máme  z tohoto jednání dojem, že jsou zde procesy různě nastaveny a někde operátoři rotují na těžkých a ještě těžších procesech, během směny na jejich úseku není proces, kde by byl čas dodržovat aspoň pitný režim. Jelikož se ale blíží opětovné zrychlení linek a jak víme, toto bude vyřešeno pouze kaizeny, operátoři mají strach, že toto tempo je fyzicky zlikviduje. Náš variabilní bonus má ovšem i jednu položku „úrazy“ a pokud bude operátor dělat vše ve spěchu, je k úrazu opravdu kousek a to nemluvím o kvalitě. Další problém je zaměstnanec jako takový, kde  budeme  neustále brát nové zaměstnance, nábory z evropských států se nedaří a staří kmenoví  zaměstnanci se bouří z důvodu nerovnoměrné vytíženosti na procesech.  Jednání k vyřešení těchto problémů proběhne v pátek 23.3.2018.

Prosím zaměstnance, kteří mají podobný problém, ať se to nebojí říci a dají nám o tom vědět. Pomohou tím sobě, ale i společnosti.

Děkuji za důvěru a s úctou,

Petr Bíba