Vážené kolegyně, kolegové, odboráři,

minulý týden se nesl v duchu příprav na výroční schůzi a na páteční schůzku s mng assy z důvodu, který jsem nazval „nevyvážené procesy“. Po celý týden jsem shromažďoval informace k tomuto problému. Strávil jsem spoustu času na svařovně a lakovně a snažil se zjistit informace napříč firmou, jak a kde se staví procesy, jak tyto procesy zvládají operátoři a jaké mají pocity při přestavbě a úpravách procesů. Bohužel nejvíce problémů a stížností je z assy a konkrétně z finálních linek. V pátek 23.3. jsme se setkali společně se zástupci z jednotlivých linek s mng sekce A a B kde jsme si vysvětlili, co mají za problém jednotliví operátoři a co je tíží na procesech. Vysvětlili jsme si, jak jsou sestaveny jednotlivé procesy a jak odpovídají realitě práce na daných pozicích. Celá diskuse se dostala do velice otevřené roviny, dozvěděli jsme se, že pokud se budou dodržovat dané STD, není možné stíhat TT, takže operátor volí vlastní cestu, jak vyhovět TT a objemu práce. Zde se ukázalo, že skupiny, které tvoří STD, plní obsah své práce a zadání, ale bohužel jejich závěry poškozují zdraví operátorů. Pokud operátor bude striktně pracovat podle daného STD a držet se hesla „zastav, volej, čekej“, tak bude stále stát, stát a stát, což není v souladu s plněním plánu! Jak je možné, že tu existují podpůrné týmy, s názvy které nejde ani vyslovit, natož aby někdo věděl, co dělají. Vytvářejí STD u stolu a operátoři, kteří pracují denně na procesech, je dostávají jak na zlatém podnose, ale jejich striktní plnění je dovádí k zoufalství. Procesy jsou klidně i 8 sec nad stanovený TT a „Operátore, poraď si !“ a vhodná typová skladba aut je taky v realitě utopie, ovšem na prezentaci na nástěnce vše sedí na jedničku, jak jinak. I operátoři mají doma rodiny, děti a běžné starosti, pro které potřebují být vitální a ne aby se z pracovních STD zotavovali až do další směny a nakonec díky pracovnímu přetížení přišli o zdraví.

Nakonec jsme došli ke společnému závěru, že je třeba být aktivní, podporovat změny na svém pracovišti přinášením podnětů do STD, protože nejlépe zná svou práci operátor, který tam léta pracuje. Buďte aktivní a přispějte ke svému variabilnímu bonusu, vaši nadřízení musí brát vážně vaše podněty a pracovat s nimi ve váš prospěch.

S úctou předseda OÚP,

Petr Bíba