Vážené kolegyně, kolegové, odboráři,

opět se hlásím ke slovu a popíšu pár maličkostí z činnosti naší organizace. Došlo k dalšímu setkání s mng Assy ohledně optimalizace procesů. Zde poznávám, že manažeři na tomto shopu vědí, co se na shopu děje, vnímají situaci s počty operátorů a uvědomují si současný stav, zároveň z jejich strany je zájem o spolupráci a komunikaci ke zlepšení optimálního vytížení procesů a jsou si vědomi, že operátor je ten člověk, který nejlépe zná práci na procesu a může velice pozitivně ovlivnit daný proces. Proto opět apeluji na operátory, zaměstnance, nebojte se říci svůj názor, přispějte k vylepšení svých pracovních procesů, jste to vy, kdo má možnost řešit tyto problémy. Manažeři Assy mají opravdu zájem a znalosti a rádi přispějí k řešení vašich problémů. Říci otevřeně svůj názor ke zlepšení fungování std. není protifiremní postoj a tak to musí chápat všichni. Co nás však trápí, je málo operátorů na linkách a stále klesající jejich počet a příliš velké množství úrazů.  Zde se nabízí otázka, proč se to vše děje na stejném shopu a jaký vliv na to mají napěchované procesy, a nebo je to pouze souhra špatných okolností.

Zcela opačná situace je shopu lakovny, zde na rozdíl od Assy, je problém sejít se Mng a posunout se ke zlepšení pracovního prostředí. Na lakovně proběhlo kontrolní měření Ústavem zdraví z Ústí nad Labem, kde naměřené hodnoty odpovídají hygienickým normám, což je v současné době velice pozitivní pro zaměstnance na daných procesech.

Bohužel se zde provádí na technologiích velké množství úprav, které mohou průběžně měnit naměřené parametry. Tyto zásahy jsou problematické, a dovolím si tvrdit i nekoncepční.

Nedávno popsal situaci na lakovně zástupce OÚP a odezva vedení nebyla pozitivní a jsem rád, že se zástupci shopu ohrazují. Bohužel vedení lakovny je neskutečně zaneprázdněno a neustále překládá schůzky. Z posledního jednání jsme odešli mírně rozčarovaní, jelikož jsme se dozvěděli, že schválené a podepsané Std neplatí, a ty nepodepsané a neschválené platí, jelikož jsou v tvorbě a je tam slovní dohoda. Je to opravdu velice nestandardní řešení, ale počkáme si, až schválí Std, který je v tvorbě a zruší ten současný, jenž je schválen již od roku 2009,  a asi již koncepčně nevyhovuje.

Za OÚP mohu říci, že jsme zklamáni z přístupu vedení lakovny a byli bychom rádi, kdyby si už konečně našli čas a začali pracovat s odbory tak, jak to probíhá na Assy. Jak napsal náš pan prezident v posledním článku,  „Když operátor něco dělá špatně, tak to není proto, že by on byl špatný, ale proto, že mu to management špatně vysvětlil. Pořád proto přemýšlíme o tom, jak komunikovat ještě lépe.

Jedním členem naší organizace jsem byl pozván na akci Lunchbox, která se konala na Trim1 a zde padla jedna velice zajímavá věc. TL přesně popsal, co se tam mnoho let děje, co mají za problémy a co jim přidělává práci.  Zarazilo mě, že to trvá tolik let. TL přesně definoval problém, na který Mng okamžitě zareagoval a v dalších směnách jej již řeší. A to je přesně to, co je třeba říci, na co se ozvat, kde si ulehčit a zjednodušit práci.

Zvýšené objemy výroby – co to pro nás znamená, jak se postavit k této nové situaci? Tyto objednávky leží na stole a je nutné se s nimi vypořádat a všichni víme, jak již dnes vypadají výrobní  procesy. Objednávky přichází v letním období, v období, kdy ve firmě je neskutečné teplo a k tomu přesunutá výroba na sobotní směny a otevření dalších směn. Pro firmu a nás zaměstnance je to závazek, který musíme splnit. Naštěstí se nejedná o mimořádné směny, ale o směny přesunuté v rámci pracovního fondu, za které se nám prodlouží v jiném odbobí víkendové volno. Ke směnám přesunutým na sobotu dostaneme ještě bonus 1000Kč. Tyto soboty u některých z nás vyvolaly značnou nevoli a domnívám se, že u někoho to bylo z neznalosti ZP.  Do budoucna je třeba si ujasnit, zda zaměstnanci kvitují bloky čtyř dnů volna, jako je to v tomto období, (30.4.) a nebo by raději v těchto dnech šli do práce a měli volnou sobotu. Někteří se zmiňovali i o stávce. Zde musím na rovinu říci, že je to krajní varianta řešení problému a pro získání souhlasu ke stávce je nutno mít souhlas cca 70% zaměstnanců firmy.  Myslím si, že v současné situaci je to mimo realitu. Vždy dávám přednost jednání a nalezení kompromisů, jelikož i život je kompromis a nic není černobílé. Variant je několik a je třeba o nich mluvit a jednat, ale to bych s Vámi rád probral 8.5. na naší odborové schůzi, kde bychom měli dohodnout způsoby komunikace. Šokoval mě jeden kolega, který mi v reakci na pracovní soboty vyčetl, že za ním nikdo nepřišel a nezeptal se jej, ale ani ho nenapadlo, aby přišel sám a řekl svůj názor, či předložil podpisy 70% zaměstnanců ke stávce, kterou tolik prosazoval.

Problémy na údržbě Assy, to je stále to samé, stále okolo jednoho člověka a spousty let, jen po týdnech se s ním dostávají do křížku jiné skupiny a jiní lidé, slovo jako flexibilita platí jen pro někoho. Na údržbě jsou dlouhodobě nemocní tři údržbáři, jeden Gl raději opustil naše řady a dva údržbáře jsme velkoryse poslali na svařovnu, aby zde dělali pomocné dělníky. Opravdu velkorysý luxus, takže jsme si tak nějak vlastním přičiněním zlikvidovali jednu směnu! Tuto situaci směnoví Gl a TL neustále sdělují svým nadřízeným a ti stále opakují to samé, a to, že to bylo dlouhodobě plánované, ale kdo to takto naplánoval? Nejspíš někdo, kdo nemá nic společného s praxí, prostě od stolu, u kávy, v kanceláři, za zády praktiků z výroby. Jen tak dál a za chvíli budete moci zamknout a sedět u té kávy a vzpomínat na doby, kdy jste měli na Assy údržbu.

 

S úctou Petr Bíba