Ve středu 29. 11. 2017 se uskutečnila zatím poslední schůzka o nové podobě kolektivní smlouvy. Společnost očekávala přehodnocení priorit a prvních možných ústupků ze strany odborů, to se ale nestalo. Odbory si stojí za svým společným návrhem a o žádných ústupcích nemůže být zatím vůbec řeč. Opět jsme zopakovali vedení společnosti, že protinávrh, který učinila, je pro nás zcela nepřijatelný a zdejší zaměstnance akorát tak uráží. V minulých vyjednáváních možná tomu tak bylo, že odbory po předložení protinávrhu začaly hned ustupovat.  Ale dnes, v době nedostatku pracovní síly a hospodářského růstu v celé Evropě, tomu tak určitě nebude. Částka, kterou společnost spočítala na 400 mil. Kč, je značně nadsazená a v celkovém výpočtu této částky je mnoho chyb (pro příklad operační leasing na naše vozy, atd.), ale to bereme jako úmysl, poukázat na nehorázné požadavky odborů. Stojíme si za tím, že naši zaměstnanci odvádějí stejně kvalitní práci, jako kdekoliv jinde v Evropě a měli by tak být i náležitě ohodnoceni. Není pravdou, že jsme již vybrali nějaké priority, tak jak to společnost uvádí ve svých poledních informacích. Jako prioritu bereme celý náš návrh a za ním si také všichni stojíme.

Celkové jednání se neslo ve velice nevraživé a dosti nervózní atmosféře. OO byly osočovány a napadány z nepřipravenosti a amaterismu. Zástupci společnosti byli zřejmě zaskočeni touto pro ně novou situací, na kterou nebyli připraveni a podle toho se také i chovali. Za zmínku stojí chování jednoho člena vyjednávacího týmu společnosti, který ani není uveden na seznamu vyjednávacích členů za společnost, který svými grimasami, úšklebky a celkovým pohrdáním všech zástupců OO, působil značně neprofesionálně, až trapně. Je to zřejmě asi celkový postoj vedení společnosti ke svým zaměstnancům, jste nám lhostejní!

Neustále jsme ze všech stran osočováni, že uvádíme lživá fakta, vaříme z vody, neuvádíme žádné tabulky a grafy, hrajeme si na pistolníky a kovboje  a jiné nesmysly. My čerpáme data hlavně z EUROSTATU, což je statistický úřad Evropské unie na úrovni generálního ředitelství. Dalším zdrojem je Auto SAP (Sdružení automobilového průmyslu) kde je pan Pešek viceprezidentem Auto Sap a místopředsedou Divize finálních výrobců. Dál čerpáme data od skutečných lidí, zaměstnanců jiných automobilek s kterými jsme se osobně setkali a diskutovali spolu o mzdách, benefitech a pracovních podmínkách. Byli to lidé ze ŠKODA auto, Hyundai Nošovice, Volkswagen Bratislava, Volkswagen Wolfsburg, PSA Trnava, KIA Slovensko ale i zaměstnanci společnosti Philip Morris. Od těchto lidí pak máme skutečná data nejen obecné „HEY“ statistiky. V plánu máme další mezinárodní setkání odborových organizací automobilového průmyslu s IG Metall v Německu.

Netajíme se tím, že jsme čerpali informace a data od Josefa Středuly, odboráře a předsedy ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů), z kampaně „Konec levné práce v ČR“. Uvádíme jen zaručené informace z veřejných sdělovacích prostředků, jsme zcela transparentní, nemáme se za co schovávat a stydět. Společnost nám neustále předkládá své tabulky a grafy, které ukazují náš propad a ztráty. Bohužel si ale neuvědomuje, že jde o jejich vlastní výsledky, o výsledky managementu a hospodaření firmy, které prostý dělník, pracující tvrdě na lince, není schopen nijak ovlivnit. Těmito grafy nám vlastně ukazují svoji vlastní neschopnost. Objemy výroby neustále klesají, ale do ledna a února jste nám do kalendáře vtěsnali 4 soboty. Lidí máme dostatek a neodcházejí nám, ale příští týden opět jedeme agitovat na Ukrajinu. Tak sakra, kde je ta pravda?

Chceme vyjednat lepší a důstojnější pracovní podmínky pro naše zaměstnance, kteří si lepší zacházení zajisté zaslouží. Společnost stále čeká na protinávrh OO, ale pomyslný míč zůstává na její straně. Stále věříme, že přehodnotí svou nabídku a dostojí slibům, které avizovali před vyjednáváním. Chtěli bychom jít ve šlépějích škodovky, kde KV začalo a tamní navýšení mezd bude značné. Nechceme dopadnout jako PSA Slovakia, kde odliv zaměstnanců za lepším, do nově vznikajícího závodu Jaguáru, byl tak značný, že ohrožoval tamní výrobu a PSA bylo nucené navýšit mzdy. Tak už se konečně proberte, moc času už nezbývá.