Udělejme odbory silnějšími

Poslední dobou jsme zaznamenali několik podnětů od řádových zaměstnanců, ale i vedoucích pracovníku, kteří by nás rádi podpořili a ovlivnili tak svoje pracovní podmínky. Tito zaměstnanci ale chtějí zůstat INKOGNITO, ať už je to z jakéhokoli důvodu. Jedná se o vedoucí pracovníky, ale i operátory, kteří nechtějí, aby jejich nadřízený věděl o jejich členství v odborech. Těmto lidem jsme se rozhodli nabídnout tzv. „TAJNÉ ČLENSTVÍ„ v naší odborové organizaci. Inspirovali jsme se v jiné automobilce, kde tento model tajného členství v odborech, funguje již několik let.

Navíc podle ustanovení § 316 odstavec 4 písmeno e) zákoníku práce, zaměstnavatel nesmí žádným způsobem zjišťovat informace o tom, zda je zaměstnanec členem odborové organizace.

Jak se stát tajným členem OÚP? A kolik Vás to bude stát?

Stačí stáhnout přihlášku do odborové organizace OÚP zde, nebo si ji vyzvednout u jídelny 601 pod nástěnkou odborové organizace. Vyplnit přihlášku označenou „TAJNÉ ČLENSTVÍ“ a tu vhodit do schránky u jídelny 601 (pozn. vedle výdejního skladu pracovních oděvu).

Platba měsíčního příspěvku je 100Kč a probíhá z vlastního bankovního účtu, mzdová účtárna a potažmo vedení společnosti tedy nemá přehled o tom, zda jste v odborech či nikoliv! Všechna data jsou přísně důvěrná a nikde dál se nešíří!

Přihláška: TAJNÉ ČLENSTVÍ