Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři.

Rádi bychom vám za OÚP popřáli Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky
a klidu. V novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví, osobních a
pracovních úspěchů. Chtěli bychom vám poděkovat za projevenou
důvěru v roce 2017, které si nesmírně vážíme a která nás velice
zavazuje.

Za předsednictvo OÚP
Petr Bíba