Vážení kolegové, kolegyně, odboráři,

již zítra, 1.11.2017, bude zveřejněn návrh firmy do KS 2018. Všichni věříme, že bude lepší než ten loňský. A budeme velice rádi, když se přiblíží návrhu odborových organizací. Vedení společnosti nás při předávání společného návrhu  ujistilo, že rozumí našim požadavkům, že chápe potřeby a zájmy zaměstnanců TPCA. Proto všichni doufáme, že protinávrh zohlední všechny atributy, které nás teď prodávají. Ekonomická prosperita, nezaměstnanost v ČR 2,7%, stabilita, flexibilita, produktivita, kvalita a kvalifikace. To všechno by mělo být zohledněno v protinávrhu a my všichni očekáváme větší navýšení mezd pro všechny zaměstnance než v minulých letech.

Není pravda, že o návrhu společnosti již víme, ani to, že jsme s vedením společnosti již domluvení. Předání návrhu proběhne 1. 11. 2017 v 10 hod. My jsme a budeme transparentní po celou dobu kolektivního vyjednávání.

Rozhodně nebudeme spokojeni s návrhem společnosti, který se nebude přibližovat společnému návrhu všech odborových organizací. Ptáte se proč? Protože všichni víme, jak těžkou práci děláme a jak obtížná je práce v automobilovém průmyslu a v nuceném tempu. Jsme flexibilní, operativní a kvalita naších automobilů je prvotřídní. Počet závad podle Toyota auditu je nyní „0“. To jsou také ušetřené peníze. Když se vozy dělají kvalitně, není potřeba drahé opravy mimo závod. Kvalitou šetříme nemalé peníze a je potřeba to zdůraznit.

Za stejnou práci chceme stejnou mzdu!

Víte, že v ČR jsou průměrné hodinové mzdové náklady za rok 10,40 EUR? Na Slovensku je to 10,70 EUR? A co kolegové ve Francii, kteří pracují na stejném zařízení, se stejnými výrobními standardy a vyrábějí hodně podobný automobil Toyotu Yaris? Tam jsou mzdové náklady 36,30 EUR. Jak je to možné? To je více jak trojnásobek! Myslíte si, že za stejnou práci máme být stále stejně mizerně placeni? Budeme stále chudí evropští příbuzní? V Německu, ve Francii, v Anglii, všude v evropských automobilových závodech mají také odbory a věřte, že i tam požadují a budou požadovat navýšení mezd o dvouciferné číslo v procentech. Pokud se nezmění přístup vedení k mzdové otázce, nedoženeme západní Evropu ani za 250 let. Řekněme si o adekvátní mzdy i my, zaměstnanci, kteří tvoříme hodnoty této společnosti! My zaměstnanci, kteří denně šetříme firmě peníze. Příspěvek na letní dovolenou (13. plat), příspěvek na Vánoce (14. plat), je  západoevropský standard odměňování zaměstnanců, který je v Čechách uplatňován již od devadesátých let. Dnes mají toto ohodnocení i zemědělská družstva, která pracují ve volném tempu. Proto je velice nestandardní, že my v TPCA doposud toto ohodnocení nemáme. Nebo ho snad někteří zaměstnanci mají?

Odborová organizace OÚP proto očekává adekvátní protinávrh od společnosti a věří, že  zohlednila všechny naše přidané hodnoty. Nejsme jen ti, kteří peníze požadují a nevědí, kde je vzít. Máme připravené řešení a návrhy, kde by se daly peníze ušetřit. Všichni víme, že se v továrně ušetřilo za poslední čtyři roky několik stovek miliónů korun.

Důvěřujte nám, hájíme naše společné zájmy.

Návrh společnosti důkladně zanalyzujeme a poskytneme vám námi spočítaná data. O našem stanovisku k návrhu vás budeme informovat. Po celé kolektivní vyjednávání budeme transparentní.

Vyjednávací tým OÚP.