Vážení kolegové,

dnes proběhla schůzka vyjednávacích týmů odborových organizací s firmou TPCA. Jednání bylo zaměřeno na detailní seznámení vedení společnosti s jednotlivými body návrhu, který odborové organizace předaly společnosti TPCA . Byla prodiskutována větší část návrhu včetně logického vysvětlení jednotlivých bodů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti. Další vyjednávací schůzka je naplánována na 19.10.2017, kdy budou prodiskutovány zbylé body návrhu do KV 2018. Chtěli bychom všem našim zaměstnancům poděkovat za podporu, kterou nám neustále vyjadřujete.

Děkujeme.