Vážené kolegyně, vážení kolegové,

OÚP má za sebou dvě jednání s exekutivou firmy. Jedno proběhlo 14. 4. 2021 a druhé 21. 5. 2021, za OÚP se zúčastnilo předsednictvo a shop zástupci.

Jednání se ze strany OÚP neslo v duchu předkládání témat, kde firma dlouhodobě porušuje kolektivní smlouvu (KS) a zákoník práce (ZP). Zpravidla jde o nedodržování termínů nebo o nulovou reakci na podněty OÚP. Za zmínku stojí třeba nezasílání „revize“ firemních směrnic, a to již od 1. 1. 2018, dále se nedostalo OÚP odpovědi na „Stížnost zaměstnanců“, která byla firmě zadána 14. 8. 2020 a jiné.

Zcela zásadní pro nás bylo zavedení nového směnného režimu, a s ním spojených spousty dalších úskalí, kdy jsme se na základě podnětů od zaměstnanců snažili o zahájení jednání k této problematice. Bohužel nám ale na naši písemnou žádost z 6. 1. 2021 nebylo odpovězeno a problémy zaměstnanci pocítili od 1. 3. 2021 na vlastní kůži. Nyní již běží pracovní skupina, která danou problematiku řeší.

Na jednání 14. 4. 2021 jsme otevřeli otázku „kvalitních pracovních bot“ pro zaměstnance TMMCZ. Jelikož toto řešíme již od podzimu a neměli jsme od vedení žádnou zpětnou vazbu, rozhodli jsme se požádat o řešení přímo pana prezidenta. Dne 21. 5. 2021 nám byla představena koncepce zařazení nových „kvalitních pracovních bot“, s níž jsme spokojeni. Je vidět, že když se chce, řešení se najde.

Dále jsme se museli ohradit vůči jednání Mng HR, který za našimi zády kontaktoval naše právní zástupce, což bereme jako nefér vůči partnerovi OÚP. Bohužel jeho jednání proběhlo s vědomím vedení společnosti. Toto jednání s vědomím vedení společnosti je pro OÚP nepřijatelné a za hranou slušnosti. Pokud by se to mělo do budoucna opakovat, OÚP ukončí jakákoliv jednání se současným HR TMMCZ.

Otevřeli jsme i otázku mateřské školy pro děti zaměstnanců, v době přípravy rozběhu třetí směny, na to nám bylo řečeno, že firma toto neřeší, ale že se na to může podívat. Nestalo se.

Také dlouhodobě řešíme směrnice firmy, jež jsou základním materiálem pro její fungování. V současnosti je to konkrétně směrnice na městské byty, ke které máme stále připomínky. Nyní došlo k vyjádření firmy – směrnice musí být napsaná jednoduše, aby byla všemi zaměstnanci pochopena. Uvidíme, jak to bude v praxi vypadat. Zde již je dohoda o znění směrnice a za OÚP ji považujeme za férovou vůči všem zaměstnancům firmy. Řešíme též směrnice na téma „Zápočet prémie za výkon na doplatek do stálé mzdy v rámci konta pracovní doby“ a „Příplatek za účast na každé páteční noční, sobotní ranní či odpolední směně v rámci konta pracovní doby“, kde doposud nepanuje shoda ani po videokonferenci a AK.

Dále jsou s HS a HR odsouhlaseny letní teplotní čidla na shopech. Zápis bude zveřejněn na našich nástěnkách, dohoda vznikla napříč firmou a odbory.

Z důvodů neplnění KS a ZP ze strany společnosti jsme se rozhodli, že nevstoupíme do KV na další rok. Po zkušenostech z minulých let již nepodepíšeme bianko šek firmě, která nekomunikuje s OÚP v souladu s KS, a tím ji porušuje a zároveň i ZP. Neznamená to, že bychom s firmou do budoucna nejednali – máme zájem především na tom, aby byl spokojený zaměstnanec a měl co nejlepší podmínky pro svou práci – ale není možné, abychom se podepsali pod novou KS, pokud náš partner neplní podmínky té stávající. To by v této situaci podepsal snad jen člověk, který nevnímá realitu, nebo lže sám sobě, a nebo kolegům a zaměstnancům na sociálních sítích. Pokud nefunguje partnerský vztah stvrzený podpisem předsedy a prezidenta společnosti, začne třeba fungovat vztah dvou organizací bez podpisu a po určité době může dojít i na podepsání nové KS.

Musím však konstatovat, že po schůzce z 14. 4. 2021 začala firma s OÚP jednat opravdu na úrovni. Domnívám se, že je to cesta ke zlepšení vztahů a spolupráce s firmou.