Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v pondělí 6. 9. 2021 proběhla další schůzka OÚP s HR TMMCZ, jejíž obsahem byla další debata a předložení dalších podnětů k budoucí vzájemné spolupráci.

1) Ujasnění si dvou bodů z poslední schůzky:

  • proč je záměr OÚP přejít na schéma odměňování, jaké se uplatňuje v TMMF
  • den dovolené navíc, dle odpracovaných let ve firmě.

2) Proplácení přesčasů před a po směně pro všechny skupiny zaměstnanců, tedy i pro všechny TM, a změnit zápis docházkového systému po 5 minutách. Proplácet vše, co je mimo pracovní dobu, kdy se pracuje na lince dle std, a jiné jako QC, kaizeny, vícepráce, info od nadřízených apod. se provádí mimo pracovní dobu.

3) Za každý odpracovaný měsíc ve firmě si zaměstnanec „vydělá“ 100Kč, které mu v součtu let odpracovaných ve firmě budou vyplaceny až 60+,pokud zaměstnanec nastoupí v 30 letech, těžko vydrží v tomto tempu a vytížení na lince dalších 30 let… Proto navrhujeme, aby po 15ti letech ve firmě dostal tuto částku každý, kdo firmu opustí z jakéhokoliv důvodu.

4) „Z“ konto. Stále nám není jasné, proč výše tohoto konta je nastavena podle pracovních pozic, tarifů – čím vyšší pozice, tím vyšší část „Z konta“. Vysvětlení, která jsme obdrželi, že je to benefit, který je součástí „variabilní část mzdy“ a další, podle nás nejsou reálná – o mé variabilní složce přece nemůže rozhodovat firma, na co ji použiji. Takže na toto se budeme ptát dále, považujeme to za neférové nastavení bonusu.

Doposud jsme neotevřeli otázku reálného navýšení mezd do tarifů zaměstnanců, což bude jedním z bodu dalšího jednání.

Tuto schůzku považujeme za poslední, co se týče předkládání našich podnětů. I nadále bude naší snahou scházet se se společností a hledat společná řešení, vždy ku prospěchu našich zaměstnanců.

Za OÚP předseda,
Petr Bíba