Vážení kolegové,

během dnešního jednání došlo k porovnání 13. a 14. platu s ostatními zaměstnavateli.

Na úvod schůzky se odborové organizace zástupců vedení firmy dotázaly, zda došlo ze strany TPCA ke změně postoje k jejich protinávrhu. Odpověď zástupců firmy vyzněla, že nikoliv. Tím pádem odborové organizace navrhli postoupit v jednání k dalšímu logickému kroku, a tím je zapojení zprostředkovatele. Jako následný krok předaly odborové organizace zástupcům firmy jmenný seznam zprostředkovatelů, na kterém se společně dohodli. Odborové organizace podpořily svoji argumentaci předáním příkladu mzdového výměru platu zaměstnance, který je zaměstnán ve  firmě působící v průmyslové zóně Ovčáry. Taktéž OUP samostatně předložila srovnání platových podmínek v jiných firmách mimo naši průmyslovou zónu. Zástupci firmy předložili mzdové srovnání s cca 8 středočeskými zaměstnavateli, kde argumentovali, že oproti ostatním společnostem je TPCA  v žebříčku výše mezd na druhé nejlepší pozici. Tato předložená data považují odborové organizace za nedostatečně relevantní a zavádějící.

Dle názoru odborových organizací jsou zmíněná data účelově podhodnocena takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížila k tarifům v TPCA a rozevření pomyslných mzdových nůžek bylo tak co nejmenší. Zastáváme názor, že 13. a 14. plat je dnes zcela běžnou složkou mzdy, kterou prosperující firmy vyplácejí. Zvláště pak v době hospodářského růstu.