Schůzka odborové organizace OÚP s vedením TPCA

Dne 27.7.2017 v 18h se uskutečnila schůzka vedení odborové organizace OÚP s vedením společnosti TPCA za přítomnosti pana prezidenta KOREATSU AOKI. Cílem schůzky bylo stanovení pravidel pro kolektivní vyjednávání 2017. S příchodem pana prezidenta KOREATSU AOKI se výrazně zlepšila vzájemná komunikace mezi odborovou organizaci OÚP a vedením společnosti. TPCA chce více naslouchat lidem. Obě strany se poučily z chyb z minulého roku a chtějí zapracovat na budování vzájemné důvěry. Na nové kolektivní smlouvě budeme pracovat ihned po návratu z celozávodní dovolené.

Transparentní kolektivní vyjednávání 2017

Letošní kolektivní vyjednávání bude transparentní. Rozhodlo o tom vedení odborové organizace OÚP ještě před schůzkou s vedením společnosti TPCA. Odborová organizace Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující při TPCA chce a bude po každém kole vyjednávání, informovat své členy o průběhu vyjednávání naprosto otevřeně ve všech bodech.

Právo na informace

Odborová organizace má právo na informace a toto právo taky využije. Pokud má odborová organizace fungovat správně, musí umět zodpovědět na všechny dotazy svých členů. OÚP nyní intenzivně pracuje a připravuje dotazy pro společnost TPCA ohledně Hospodářských výsledků, postavení na trhu a budoucnosti společnosti. Obdržené data pak srovná s informacemi, které shromáždila z jiných zdrojů. Tyto informace nám pomohou při tvorbě jednotlivých bodů a následně požadavku do kolektivního vyjednávání.

Přesčasy, přesun směn, nařízená dovolená na Sobotu

Nezávisle odbory pro údržbu a ostatní pracující při TPCA vznesly dotaz ohledně přesunu výrobní směny a následné nařízené dovolené na Sobotu. Dále pak dotaz ohledně přesčasu na denní směně po zkrácených komunikačních minutách. Myslíme si že by společnost mohla být stejně flexibilní jako jsou flexibilní její zaměstnanci. Dle vedení OÚP v tomto konkrétním případě nemusel být přesčas nařízen vůbec nebo jen minimální. Vedení společnosti se s problematikou seznámilo a přislíbilo objasnění na příští schůzce. Obě strany mají snahu danou věc vyřešit v co nejkratším čase. Od vedení společnosti jsme dostali příslib, že se k tématice přesčasů a dovolených vrátíme po celozávodní odstávce. Odborová organizace bude prosazovat změny v řízení přesčasů a plánování dovolených. Musíme však potvrdit, že společnost TPCA postupovala zcela v souladu se zákoníkem práce a to z následujících důvodů.

  • Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel.
  • Zaměstnavatel může rozvrh směn změnit, podle zákoníku práce nejméně dva týdny předem.
  • Zaměstnavatel tedy může nařídit i více než 5 směn v jednom týdnu. Limitují ho přitom minimální doby odpočinku, které činí dle zákoníku práce u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby nejméně 8 hodin mezi směnami (za 2 směny dohromady musí být odpočinek aspoň 22 hodin) a nejméně 24 hodin v kuse vždy jednou v týdnu (za 2 týdny dohromady musí být tento odpočinek aspoň 70 hodin). To znamená, že v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby i v kontu pracovní doby může zaměstnavatel rozvrhnout směny na pondělí až sobotu s tím, že volná sobota odpoledne, neděle a pondělí až do nástupu z pohledu zákoníku práce jako odpočinek stačí, zejména když předchozí nebo další týden má zaměstnanec volný celý víkend.
  • Ze stejných důvodů může zaměstnavatel nechat volný den zaměstnanci i uprostřed týdne např. ve středu
  • Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel.
  • Dovolená se čerpá ve směnách a sobota je podle výrobního kalendáře směna. TPCA by takovou dovolenou nemohla nařídit jen v případě, že by tím porušovala kolektivní smlouvu, tj. zaměstnancům by už nezůstalo ani 6 dní dovolené, které si mohou určovat sami.

Vedení odborové organizace OÚP chce zdůraznit, že se neztotožňuje s postupem společnosti. Odborová organizace zastává myšlenku, že taková změna v kalendáři je vůči lidem nemorální. Chceme ujistit všechny zaměstnance, že budeme intenzivně pracovat na změně pravidel, které toto zaměstnavateli umožňují.

V odborech můžeme být všichni

Vedení společnosti TPCA nás ujistilo, že v odborech můžou být všichni zaměstnanci bez ohledu na jejich funkci či pracovní zařazení. Společnost TPCA nebude nikoho stíhat či jinak perzekvovat za členství v odborové organizaci.

Pokud vás někdo dál zastrašuje, že vaše členství v odborech může ovlivnit váš kariérní vzestup nebo ovlivní vaše hodnocení, pokud vám někdo dál „NEDOPORUČUJE VSTUPOVAT DO ODBOROVÉ ORGANIZACE“ ať je to z jakéhokoli důvodu, kontaktujte nás prosím. Věc vyřešíme rychle a diskrétně.

Věděli jste, že v Toyotě v Japonsku je v odborech 100% zaměstnanců?