Pan vice-president E. Brochard

Podle p. Brocharda bude důležité určit priority v navrhovaných položkách. Návrhem jako takovým je zklamán, důvodem je zvýšení nákladů, které by mělo za následek snížení konkurenceschopnosti TPCA. Odhadované navýšení nákladů není možné kompenzovat pouze zvýšením produktivity, které by mělo negativní dopad na zátěž zaměstnanců. Dalším negativním bodem je výrazné omezení flexibility, v případě přijetí navrhovaných bodů by TPCA nebyla schopna vyhovět požadavkům zákazníků na vyrobené objemy. Pan Brochard z návrhu vyvozuje, že odbory nechápou situaci TPCA tak jak jim byla v předchozích jednáních popsána. Každý den bojujeme o naše výrobní objemy, Fáze 3 zatím není rozhodnuta, technický problém v tom není, auto jsme schopni vyrábět. Je otázka, zda jsme schopni ho vyrábět se ziskem. Nechce zastrašovat, ale zdůrazňuje nejednoduchou situaci. Úspěch TPCA záleží na tom, zda jsme schopni se dohodnout na podobě budoucnosti společnosti.

Pan president Aoki

Pan Aoki doufá, že každý zaměstnanec společnosti včetně zástupců odborů chce i v budoucnu pracovat pro TPCA. Vzhledem ke svým zkušenostem z Toyoty (i oddělení vztahů se zaměstnanci vč. zkušenosti z kolektivního vyjednávaní) musí říct, že aktuální návrh TPCA odborů je nejvyšší, jaký kdy viděl. Je potřeba vědět, jak budeme kompenzovat náklady, které plynou z aktuálního návrhu odborů. Pokud nejsme schopni tyto náklady pokrýt, nebudeme schopni fungovat do budoucna. Vedení společnosti je zodpovědné za dlouhodobou prosperitu a jistotu zaměstnáni pro zaměstnance TPCA. I odbory mají za toto odpovědnost. Všechno je o vzájemném porozumění, důvěře a také o vzájemné odpovědnosti. Očekává, že pokud odbory přišly s takovým návrhem, mají i návrh na řešení zvýšených nákladů. Jak zmínil p. Brochard, jsme aktuálně v rozhodovací fázi o novém modelu a finální ANO k tomu, že zde budeme nový model vyrábět, od mateřských společností nemáme. Jedním z důvodů je i to, že aktuálně přepočítávané náklady jsou stále vysoké. Pokud zůstanou vysoké, může se Fáze 3 vyrábět v jiném závodě, nebo nebude vůbec. Rozhodnuto není. V případě, že by jeden z partnerů nechtěl pokračovat ve společné výrobě, ten druhý sám nemůže výrobní náklady utáhnout a bude nucen výrobu ukončit. Profit z našich aut není příliš vysoký. Kdyby byl zisk vysoký, nebyl by důvod snižovat výrobní objemy, které stále klesají. Tak vysoký nárůst bychom nebyli schopni kompenzovat zvýšenou produktivitou a musíme hledat jiné možnosti.

Za odborovou organizaci OÚP, předseda Petr Bíba

Nechceme být levná pracovní síla„. Společný návrh odborových organizací nám nepřijde jako přehnaný. Poukazuje na situaci a trendy dobrých zaměstnavatelů, které jsou v současné době standart v ČR. Několik bodů v současném společném návrhu tu mělo být už od začátku výroby TPCA. Každý den šetříme nemalé peníze ať už zlepšovacími návrhy “kaizeny” nebo kroužky kvality. A nejsou to úspory týkající se jen jednoho roku, často mají šetřit peníze do budoucna, do dalších let. Za předsednictví předchozích Presidentů a Vice-presidentů, jsme velice často slýchávali věty jako „Vážíme si Vás zaměstnanců, Vy jste lidé, kteří tvoří hodnoty v této firmě, a za to Vám patří náš dík“. Bohužel tyto slova naprosto vymizela ze slovníku našich chlebodárců, místo toho posloucháme jen nářky a výhrůžky o odchodu z ČR. Je nám z toho docela smutno, po letech úsilí a odvedené práce pro tuto firmu.  Vždyť nám jde o společnou věc, o budoucnost této firmy. Situace v ČR se v poslední době zásadně změnila. Na trhu práce není dostatek kvalifikované pracovní síly, firmy si zaměstnance navzájem přetahují a přeplácejí! Mohli jsme přijít s podstatně menšími požadavky, tak jako tomu bylo v minulých letech. Otázkou je, zda by to zaměstnanci nebrali jako výsměch a urážku. Od lidí často slýcháme, že jen čekají, jak se situace s KV vyvine a podle toho zváží setrvání v tomto zdejším neúnosném pracovním tempu. Takže když lidem přidáme jen pár stovek, oni nám odtud odejdou a kdo tu pak bude dělat? TPCA prošlo za dobu své existence přes 20 000 lidí (to je počet obyvatelů Kutné Hory), což je neskutečné číslo v celkovém počtu zaměstnanců (cca 2150)! Jsme firma s největší fluktuací ve střední Evropě! Nyní firma opětovně rozjíždí náborovou kampaň. Od agenturních firem, ale víme, že se k nám čeští zaměstnanci moc nehrnou. Proč? Dále je tu kampaň na Ukrajině, kam jezdíme lidi náborovat za nemalé peníze. Zaplaťte Čechy a nemusíme hledat lidi ve východním bloku. V současné době se zástupci TPCA vrátili ze Lvova, kde nabrali novou várku ukrajinských dělníků. Kolik jich zde však pracuje z té první várky, o tom se zde však mlčí. I ukrajinským lidem vadí zdejší vysoká zátěž a tak odtud raději odcházejí. Kam pojedou příště? Rumunsko, Bulharsko, Balkánské země? Problém s lidmi je celoevropské téma, prostě nejsou. Navíc pověst TPCA, kterou si za léta své existence vysloužila, dobrému náboru ani nenahrává. Vážená exekutivo, velice si uvědomujeme situaci, ve které se TPCA nachází a nevidíme jiné východisko, než udržet zde současné zaměstnance. Lidé, kteří tu ještě pracují a tvoří hodnoty v této firmě, si zaslouží lepší zacházení, než které jim dáváte! Zaměstnanec je opravdu to nejcennější co firma má. Produktivita, kvalita, stabilita, flexibilita, kvalifikace to jsou naše přednosti, které nás teď prodávají. Velice si to uvědomuje, bez nich tu nebude nic. Proto vzešel tento návrh, za kterým si stojíme a tento budeme prosazovat.

Přidejte se k nám. Vy jste ODBORY!

 Facebook 

  Twitter 

 Web