Úspěch TPCA není samozřejmostí. Je to výsledek enormního úsilí operátorů TPCA, protože právě na nich stojí prosperita a dlouhodobý rozvoj naší společnosti. Chceme navýšení mezd na úroveň, kterou si zaslouží a na kterou si již vydělali v minulosti. Při manažerských minutách nám bylo vždy vysvětleno, proč zrovna teď musíme šetřit, komu pomoci a proč nelze mzdu zvýšit.

Přichází náš čas. Čas na naše tabulky, naše grafy, analýzy, návrhy úsporných opatření a na naše otázky. Naše 5x proč.

Společný návrh odborů společnost TPCA vyčíslila na 360 milionů korun. Upozorňujeme, že se jedná o návrh. Ani v tom nejlepším scénáři by nikoho nenapadlo, že na všechno společnost přistoupí. O všech bodech jsme ochotni jednat. Navíc může do kolektivního vyjednávání jako první vstoupit i zaměstnavatel se svým návrhem, to se však nestalo.

Navýšení mezd pro všechny zaměstnance včetně GL, SV, SP a zaměstnance v administrativě

Odbory OÚP chtějí vyjednat navýšení mezd pro všechny zaměstnance včetně Group Leadrů, Super Vizorů, SPecialistů, i zaměstnanců v administrativě. Vážíme si práce vás všech. Víme o tom, že v posledních letech nebyli dostatečně ohodnoceni výrobní Groupe Leadři, to všechno je zohledněno v nákladech na mzdy.

Dne 10. 10. 2017 byl vedení firmy předložen společný návrh a zdůvodnění jednotlivých bodů proběhne v pátek třináctého. Přesně tak, jak to bylo naplánováno před předáním návrhu a dnes potvrzeno společnou dohodou.

Pokud bude vedení společnosti stále tvrdit, že neví, jaký máme zisk z jednoho vyrobeného vozu, nebo jaké jsou náklady na jeho vyrobení, jen těžko lze mluvit o úspěšném či neúspěšném hospodaření. Ale podle toho jak si žije jedna skupina zaměstnanců, předpokládáme, že prosperujeme! Pokud každé dva roky kupujeme 35 manažerských vozů za cenu 800.000 Kč, pokud každý rok věnujeme několik milionů korun kolínskému regionu, nebudeme na tom tak špatně. Pokud máme na vyplácení dividend, musíme najít peníze i na mzdy. Nejde šetřit jenom v provozu, je třeba hledat úspory i na jiných místech. I o tom je jeden z návrhů OÚP kde peníze ušetřit. Musíme zde upozornit, že náplní odborů není hledat zdroje financování firmy, od toho tu jsou manažeři a těch je třeba se ptát, proč klesají objemy, co dělají pro to, aby neklesaly a proč se jim to nedaří. Kde se stala skutečně chyba? Proč se denně dělají přesčasy? Když operátor pracuje podle standartu, musí odvést stoprocentní práci v tack timu, nechybovat, tvořit kaizeny a kroužky kvality a to všechno zvládnout na sto procent, kdo tu tedy chybuje, když není odbyt? Kdo nese za tuto situaci odpovědnost? Snad operátor na lince?

Proč je v návrhu tolik bodů?

Protože některé z minulého vyjednávání nebyly do dnešního dne vyřešeny. Posloucháme pouze výmluvy a sliby, firma funguje jako neskutečně dobrý zapisovatel podnětů, ale dál se jimi moc nezabývá. V návrhu proto žádáme o HR partnera, který bude komunikovat a pracovat hlavně s odbory a bude zodpovědný za řešení jejích podnětů. Jestliže bude tento HR partner pracovat dobře, bude příští rok v návrhu odborových organizací pouze 5 či 6 bodů.

“Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak.”Nebyla nám poskytnuta všechna data i když jsme o ně žádali. Chtěli jsme porovnat mzdy všech zaměstnanců v regionu včetně manažerů. Data jsme neobdrželi. Firma se tváří jako partner, ve skutečnosti to tak není. Důvěra se buduje velice obtížně. Společnost TPCA tvrdí, že nám poskytla hodně dat, které nám v minulosti nedávala, ale pravda je taková, že je to vlastně povinnost ze zákona.

Vzhledem k tomu, že je v návrhu více položek, navrhujeme řešit ty jednoduché, nefinanční otázky jako první. Vyjednávání o mzdách a benefitech bychom rádi nechali na konec, protože vyžaduje více času a prostoru. Navíc tam po dnešním úvodním dialogu bude velice obtížné hledat kompromis, protože my si stojíme za tím, že nechceme být levná pracovní síla. Stojíme za vámi a chceme pro vás vyjednat solidní pracovní podmínky za slušné peníze. Pokud by se vyjednávání protáhlo do roku 2018, budeme požadovat doplacení mezd od ledna 2018. Prognózy a vývoj mezd mluví jasně, nejnižší nezaměstnanost a 290.000 volných pracovních míst v ČR. Ekonomická prosperita nám ani nic jiného nedovolí. Lidé nejsou slepí ani hluší a vědí, co se zde děje.  A firma též, té se vyplatí i vyslat tým lidí na Ukrajinu, kde má vybrat dvacet nových zaměstnanců. Pokud by firma měla stabilizovaný kádr zaměstnanců a dobré jméno na trhu práce, nemohla by mít problém najít a zaměstnat  dvacet zaměstnanců z regionu.

Zastrašování a jiné podobné praktiky

Připravte se na různé formy zastrašování ze strany zaměstnavatele, různé nátlakové akce. Připravte se na možnou manipulaci s fakty ze strany zaměstnavatele jako: „Toto je poslední a ta nejlepší nabídka, kterou vám můžeme dát.”

Produktivita, stabilita, flexibilita, kvalita, kvalifikace

Jako předseda odborové organizace bych vás rád požádal, aby jste dál pracovali bezpečně a kvalitně. Produktivita je v TPCA na vysoké úrovni a počet závad v Toyota auditu je „0“. Nyní je historicky nejlepší možná doba žádat o peníze. Kdy jindy když ne teď? Produktivita, stabilita, flexibilita, kvalita, kvalifikace a hlavně šikovnost to jsou naše přednosti, které nás teď prodávají. I to budou naše argumenty při vyjednávání. Nechte nás zajistit pro vás lepší pracovní podmínky.

Děkujeme za vaši důvěru. Vyjednávací tým OÚP.