Vážení kolegové a kolegyně – odboráři.

Nedávno jste vyslechli prezentaci, kde společnost představila mimo jiné i stav přesčasů v TPCA za rok 2018.  Nyní Vás seznámíme s našimi tabulkami, abyste měli srovnání, jak to vidíme v OÚP. Jistě se ptáte, jak chápat těch 7, 10 nebo 13 minut? Je to spíše otázka na Vaše vedoucí, ale pokusíme se na ni odpovědět. Je to celkový počet minut přepočtený na celkový počet směn za rok 2018. Tento graf v komunikacích vypadá následovně: „Vždyť je to jen několik minut denně (7,10,13)!“. Ale dá se to vyjádřit také jinak. Například svařovna měla za rok 2018  5925 minut přesčasů!

2018
Svařovna 2910 min /směna A 3015 min /směna B
Souhrn Cca 50% směn s přesčasem 5925 min / rok

Když si vezmeme, že Vaše směna má 455 minut, je to několik směn odpracovaných za jeden rok na neplánovaných přesčasech. Ano, vidíte správně! Když se minuty z přesčasů převedou na celé směny, je to 13 směn na svařovně a téměř 11 na lakovně, které směny A a B společně odpracovaly na neplánovaných přesčasech. A do toho nejsou započteny přestávky. I tak se lze podívat na situaci – záleží čistě a jen na úhlu pohledu. Při srovnání s jinými Toyotami na tom asi nejsme tak špatně, ale když srovnávat, tak ve všem. Víte, že tyto neplánované přesčasy jsou v TMMF hodnoceny příplatkem 40%, místo státem garantovaných 25%?  Proč se tedy nesrovnávat i v tomto, když už ….? A pak tak dobře vypadající bonus za rok 2018 – pravda je, že jste si jej poctivě odpracovali, jelikož v TPCA se pracuje 13 měsíců za rok a to se nepočítají přestávky, které také ve firmě trávíte.

2018
lakovna 2320 min /směna A 2580 min /směna B
Souhrn Cca 37% směn s přesčasem 4900 min / rok

Je pravda, že na lakovně přesčasy neodpracují všichni – zastavuje se podle potřeby linek – ale nejde přeci jen o čas. Jde také o soukromý život lidí a hlavně o jejich děti. Škola, školka, kroužky – tohle všechno musí rodič, pracující na lince, řešit a do toho se mu rozsvítí na andonu 50 minut přesčas a všechno naplánované se bortí! Jsou tu i případy zpřetrhaných přátelství, když jeden pán z montáže, který vozí kolegu ze svařovny, na něj křičí, že tu každý den na něj čekat nebude.  Přesčasy velmi nabourávají život nám všem. Jen svařovna a lakovna regulérně odpracovaly na neplánovaných přesčasech několik směn navíc. Montáž a lisovna jsou na tom o poznání lépe, ale s montáží se to nedá porovnat.

Před časem proběhla schůzka s LC , která byla velmi jasná a pro nás pozitivní tím, že nám objasnila fungování celé TPCA. Plánování přesčasů a pravidla jsou jasně dány. Z toho vyplývá, že aktivity na snížení přesčasů jsou jasně na straně vedení daného shopu a vedení firmy. Již proběhlo setkání na shopové úrovni, kde jsme se setkali s kladným přístupem na straně svařovny, kde manažerovi není tato situace lhostejná a má spoustu návrhů a viditelnou snahu se s tímto značným problémem vypořádat. Takto aktivně problematiku přesčasů z managementu doposud nikdo ve firmě nikdy neřešil. Rovněž jsme se ptali na tento problém i vedení lakovny, ale zde je přístup oproti svařovně velice vlažný, bez zjevné snahy současný stav změnit. Reakce nás velmi zklamala a mrzel nás přístup zdejšího managementu ke svým lidem. Nicméně pevně doufáme, že svůj postoj přehodnotí a uvědomí si, že manažer je tu od toho, aby pomohl svým lidem a ne že lidé budou na manažera jen vydělávat! Vyzýváme tedy vedení i Vás zaměstnance: udělejme něco, ať se dostaneme alespoň na úroveň montáže! Rádi Vám se vším pomůžeme.

S úctou OÚP