Přechod na nový osmi hodinový pracovní režim sebou přinesl také nutnost přepočtu dovolené. Naše odborová organizace nesouhlasí s navrhovaným tabulkovým přepočtem, který představila společnost T.P.C.A.  Rozhodli jsme se proto oslovit zaměstnavatele a upozornit tak na fakt že tabulkový propočet který navrhuje, nemá dle našeho názoru oporu v zákoníku práce a přepočet by měl vypadat jinak. Níže můžete nahlédnout do dopisu, který společnost T.P.C.A. obdržela od odborové organizace OÚP.