Vážení odboráři, kolegové, zaměstnanci,

vzhledem k situaci, která nastala po vydání článku „Jaký osud čeká TPCA“ naší odborovou organizací a jakým způsobem jsme byli konfrontováni vedením společnosti, požádali jsme společnost TPCA o písemné vyjádření k tomuto článku. Přesné znění dotazu naleznete níže.


Vážení,

 obracíme se na Vás v návaznosti na náš článek „Jaký osud čeká TPCA“ a Vaši reakci na něj. Na základě Vaší reakce jsme si náš článek znovu prošli a máme za to, že Vaše reakce, zejména na osobní schůzce s předsedou OÚP, je poměrně vyostřená, přičemž pro toto nevidíme relevantní důvody.

 Rádi bychom Vás proto požádali o písemné sdělení konkrétních připomínek, které k našemu článku či k procesu jeho zveřejnění máte, abychom se jimi mohli zabývat. V návaznosti na toto sdělení se nebráníme osobní schůzce, ale navrhujeme ji vést poklidně a konstruktivně a bez vzájemného osočování.

 Již nyní bychom rádi uvedli, že máme za to, že náš článek neporušuje ani článek 7.7.2., ani článek 7.7.3. KS, neboť:

  • žádná z informací v článku nepoškozuje ničí čest ani důvěru, ať už společnosti TPCA, jejího managementu či zaměstnanců. Údaj o tom, že se z externích zdrojů dozvídáme více informací než od vedení dle našeho názoru není způsobilý ničí důvěru poškodit, neboť nehodnotíme, proč tomu tak je – zda např. vedení více informací nemá, či je má, ale nemůže je zveřejnit. Ještě jinak řešeno – my přeci nepíšeme, že s námi vedení nějaké informace sdílet nechce;
  • žádná z informací v článku nevytváří pochybnosti ani neklid u zaměstnanců ani je k ničemu nepodněcuje. Zdůrazňujeme, že informace jsou převzaté z veřejných zdrojů a tyto zdroje jistě neviníte z toho, že by šířily „poplašné zprávy“. Navíc k těmto informacím tučně uvádíme, že jde o „naši úvahu“;
  • žádná z informací v článku není nepravdivá. Pokud jde o údaje o dalším směřování TPCA, ty jsou (jak jsme uvedli výše) převzaty s citací zdrojů a okomentovány jako naše úvahy. Proto se k nim vůbec nemůže vztahovat atribut „pravda – nepravda“. Jde o subjektivní úvahy, nikoliv objektivní „pravdu“ či „nepravdu“. No a pokud jde o údaj o tom, že se z externích zdrojů dozvídáme více informací než od vedení, pak jelikož jsme se skutečně v citovaných externích zdrojích dočetli informace, které jsme od vedení neměli, tak je toto naše tvrzení logicky pravdivé;
  • tuto komunikaci jsme s Vámi před publikací nesdíleli, neboť jsme neměli za to, že by svým obsahem byla způsobilá zasáhnout do článku 7.7.2. KS (a tento názor zastáváme dosud). V této souvislosti navrhujeme při osobním jednání vymezit, jaký rozsah komunikace má vlastně do článku 7.7.3. KS spadat a má tedy být předem sdílen s druhou stranou. Toto zdůrazňujeme, protože dle našeho názoru ani TPCA s námi nesdílí všechny komunikace předem a máme za to, že to přece ani není smyslem a účelem článku 7.7.3. KS – jeho smysl a účel vnímáme od počátku tak, aby se vzájemně odladili případně kontroverzní komunikace, ale ne aby si strany vzájemně „schvalovaly“ cokoliv, co chtějí publikovat.

Žádáme Vás tedy o seriózní zvážení našich argumentů a o písemné vyjádření, zda a co Vám na námi publikovaném článku vadí, resp. co podle Vás odporuje článku 7.7.2. KS a proč