Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři,

v uplynulém období se mi podařilo setkat se s devadesáti procenty členské základny. S některými z Vás prohodit pár slov a s některými se i posadit a probrat trochu hlouběji Vaše problémy a starosti. Vidím, že Vaše problémy jsou vcelku stejné a máte spoustu společných věcí, které Vás zde ve firmě trápí.

Je zde několik zásadních věcí, které chcete změnit – např. přesčasy. Jak říká ZP, přesčasy jsou jen ve výjimečných případech, což zde neplatí a je to přesně naopak. Další je přesun pracovních směn na soboty v rámci pracovního kalendáře, který přináší do Vašeho života neskutečný chaos. Bohužel se toto týká jen jedné skupiny zaměstnanců. Další dlouhodobým problémem je hodnocení a povyšování. A pak tu máme senioritu, které chybí dlouhodobá koncepce.

Začátkem kalendářního roku 2018 byla založena složka s podněty odborů, což jsme hodnotili jako dobrou věca naše odborová organizace přispěla spoustou podnětů, které směřují ke KV v roce 2019. Jako zásadní vidíme letní teploty na výrobních halách – podnět podán dne 20. 6. 2018 a doposud je bez oficiální odpovědi, ale víme, že firma se tím zabývá. Další věc jsou každodenní přesčasy. Víme, že v minulosti tu byla snaha o jejich snižování tvorbou zásobníků aut na shopech. Bohužel dnes, dle informace vedení, tento způsob není cesta Toyoty. Rozhodně však nesouhlasíme se současným stavem a je pro nás naprosto neakceptovatelné argumentovat rčením, že přesčasy byly a budou. A s tím jdou ruku v ruce i přeložené směny, což je tvrdý zásah do Vašeho soukromí, rodinného života a do plánování všech Vašich blízkých. Tato varianta výroby a fungování není pro OÚP do budoucna přijatelná. Pokud se toto bude dít na základě dobrovolnosti, nemůže nikdo protestovat – to už je svobodná volba každého z nás a pokud by tam navíc byla i motivující platba za vykonanou práci, věřím, že by to nebyl pro zaměstnance problém ani v budoucnu. Příkladem může být práce ve státní svátek 17. 11. 2018 v PSA Trnava, kde firma potřebovala vyrobit auta, a proto neváhala zaměstnance povolat a odměnit je se všemi příplatky, na které mají ve svátek nárok. Taky jsou zajímavá čísla přesčasů na lakovně, kde průměrně za uplynulých jedenáct měsíců vychází za jeden 424 minut na výrobní směnu měsíc. Vzhledem k tomu, že směna má 455 minut, tak si za 1 měsíc nadělají skoro jednu směnu navíc! Opravdu krásně udělaný plán výroby – to nemá chybu. Dále jsme podali podnět týkající se hodnocení – když se totiž po dlouhé době zaměstnanec dostane k počtu bodů na povýšení, tak přesto není povýšen a navíc se s ním nikdo nebaví a nikdo mu nic nevysvětlí. Prostě počet bodů není rozhodující k povýšení – co je tedy potom garantem posunu v tarifní třídě? Zřejmě obličej a servilnost. Je tu stále lidský činitel, který si podle svého určí, kdo bude a nebude posunut v tarifní třídě a to je ten zásadní problém! Tady je třeba udělat radikální změnu – musí tu rozhodovat body a ne nějaký dobře, či špatně naladěný človíček s páskou na čele. Víme, že i ve firmě se o tom diskutuje, ale nevíme jakým směrem a kdo by všechno měl bdít nad Vaším osudem a osudem Vaší peněženky. Rozhodně by to měla být jasná, férová a nezaměnitelná pravidla bez vlivu lidského činitele.  Co se týče seniority,  OÚP podalo též podnět k řešení a opět žádáme o koncepční řešení pro všechny zaměstnance firmy. Je nepřijatelné, aby dlouhodobí zaměstnanci stále pracovali na nejtěžších pozicích a nově nastupující šli na lehčí procesy. Žádáme o vytvoření procedury, kde právě nově příchozí budou automaticky zařazování na procesy podle HOT SPOT MAPy, EMG a JT/SJT a ti nejdéle pracující se budou automaticky posouvat na ty lehčí procesy.

Další podnět jsme podali 21. 8. 2018 k řešení teplot ve vztahu k oblečení, což řeší nařízení vlády z roku 2007 pod názvem „Ochrana zdraví při práci při nadměrných teplotách“ – doposud také bez odpovědi.

Nedávno jsme dořešili problém na logistice Assembly, kde jsme půl roku čekali na vyjádření a odpověď od jejího vedení. Nakonec jsme díky HR tuto nemilou epizodu dořešili a Vašemu kolegovi se HR omluvilo za nadměrný kontakt během nemoci a SV bylo doporučeno nechat zaměstnance v klidu pracovat a mít s ním kontakt pouze takový, jaký je běžný s jinými zaměstnanci.  Děkujeme HR. V tomto případě jsme již komunikovali s kanceláří ombudsmana ČR, jelikož to vypadalo, že tento problém se nedokáže dořešit na půdě TPCA. Bohužel na tomto oddělení řešíme další problém. Jedná se o to, že tři členové naší organizace mají zelené reflexní vesty s potiskem OÚP. Tyto vesty byly označeny jako nevhodné k nošení a na tomto oddělení a zakázány. Zdůvodnění je porušení STD. STD jsme prostudovali, porušení jsme však nenašli. Nechali jsme si tedy udělat právní rozbor a i zde jsme dostali odpověď, že nic neporušujeme… Argumenty firmy jsou zajímavé a svědčí o jasném útoku na odborovou organizaci OÚP a hledání faktů tam, kde nejsou. Jeden z důvodů zákazu byl fakt, že vesty jsou zelené a splývají s přepravními bednami, což je naprosto absurdní. Jednak vesty jsou na rozdíl od beden reflexní a navíc zelené vesty jsou top bezpečné – užívají je policisté po celé Evropě včetně Česka. A asi všichni víte, že v některých zemích západní Evropy jsou zelené vesty povinnou výbavou auta – což by byl v případě splývání asi problém pro každé zelené auto a to nemluvím o problému, jaký by nastal, kdyby se Vám stala nehoda v zeleném lese a Vy byste museli vestu použít…   Je nelogické mít na jednom oddělení nějaký STD, který nedodržují ani jejich vlastní zaměstnanci a to nemluvím o faktu, že v prostorách tohoto oddělení je spousta externích firem v různých vestách – proč je na porušení STD nikdo neupozorňuje? Veškeré podklady jsme předali HR a uvidíme, jaký důvod si zase vymyslí na obhajobu tohoto tzv. STD logistiky Assy. Domnívám se, že na místo vytváření neexistujícího problému, by měli někteří vedoucí pracovníci logistiky Assembly projít základním školením Etického kodexu.

Dále dlouhodobě řešíme s firmou odchodovost údržbářů a fungování údržby, školení a tréninky. Prošli jsme jednotlivá oddělení a po počátečním nepochopení a fabulaci činnosti na svařovně jsme našli společnou řeč. Bohužel devastace údržby je stejná napříč firmou – někde již započaly tréninky na zařízení, někde se i jezdí na externí školení a za to moc děkujeme. Nedaří se získat hotové údržbáře z venku, mimo firmu. Podařilo se sehnat lidi z firmy, kteří mají vzdělání na tuto práci, ale zase jim chybí praxe. Právě teď je ale vidět, jak moc chybí tréninkové a školící centrum. Tito lidé by v současné době měli hodně času sedět na učebně a pracovat na teoretických znalostech a osvěžení si základů práce údržbáře v TPCA. Projít si na tréninkových kytech jednotlivé profese, v těchto tréninkových prostorech si prověřit znalosti, které budou potřebovat v provozu. Nejde však jenom o samotná základní školení. Je především zapotřebí neustále pracovat na zdokonalování jak teoretických, tak i praktických znalostí této specifické profese. Především nám chybí celofiremní koncepce vzdělávání této mále skupiny zaměstnanců, jak je tomu u většiny zaměstnavatelů. Aktuálně jsou za vzdělávání údržbářů zodpovědné jednotlivé shopy, což nepovažujeme za zcela vhodné řešení. Aktuální situace nám jasně ukazuje na velké rozdíly mezi jednotlivými shopy. Naprosto se vytratilo sdílení velmi užitečných informací z reálného provozu mezi jednotlivými shopy v této firmě. Právě tyto informace se v minulosti předávali na zrušeném BM projektu. Právě zrušení BM projektu byl začátek konce komplexního a především systematického vzdělávání zaměstnanců údržby. Domnívám se, že tato firma, kterou vlastní Toyota a PSA má finanční prostředky na to, aby zajistila a hlavně zaplatila 4 instruktory odborného výcviku, jako tomu bylo již v minulosti. Tito lidé u nás stále pracují a je to jenom o vůli a odhodlání s tímto stavem něco udělat. Je velmi smutné, že požadavky na vzdělávání údržby jsou především z řad zaměstnanců pracujících na pozicích TM a TL. Jsem si jist, že toto by mělo být především zájmem zaměstnavatele.  Někteří z Vás před několika měsíci zaznamenali, jak naše konkurenční automobilka z Mladé Boleslavi s velkou slávou otevřela opravdu moderní výcvikové centrum pro své zaměstnance. Zbývá podotknout, že v TPCA jsme ho před třemi lety zrušili a odstartovali degradaci a odchodovost údržbářů a Ti, co toto způsobili, si nadále sedí na svých teplých místečkách.  Bohužel.

Vážení kolegové, letošní rok nebyl vůbec lehký. Je na Vás kladena neskutečná zátěž od firmy, která svým řešením výroby narušuje Váš soukromý život. Firma neumí v rámci Vaší pracovní doby pokrýt své potřeby a neustále, každý den, zasahuje do Vašeho života a do života Vašich rodin. Víme, že je to tak i v jiných firmách v automobilovém průmyslu, ale jak v současné době vidíme, v těchto firmách si svých zaměstnanců neskutečně váží a dávají jim to pocítit i finančně a nemusí se s nimi ani odborové organizace dohadovat. Z tohoto pohledu nás čeká další tvrdé vyjednávání v roce 2019, aby se odstranily dluhy minulosti a pravidla se nastavila tak, aby byla přijatelná i pro Vás a firma se stala zajímavou pro zaměstnance v regionu a nemusela nahánět nováčky po celé Evropě.

Vážené kolegyně, kolegové, odboráři, chci Vám poděkovat za neskutečné úsilí, které jste věnovali této firmě v letošním roce, popřát Vám klidné svátky vánoční, bohatého Ježíška a zasloužilý odpočinek. Do nového roku hodně zdraví, osobní a životní pohody a příjemné rodinné zázemí.

S úctou Petr Bíba