Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři

Čím začít? Problémů  je více, než by si zaměstnanci této firmy zasloužili a to napříč celou firmou.

Jako první je třeba říci pár slov k poslednímu navýšení výroby.  Asi všichni víme, kolik těchto navýšení tento rok přišlo. Víme, že se naše auta prodávají, vidíme a slyšíme na ně reklamní slogany, známe kapacitu zdejší  firmy a na vlastní kůži jsme pocítili, co to znamená pro zaměstnance. Zcela přirozeně se proto „redukovaly procesy“, snižovaly počty zaměstnanců a zvyšovaly objemy a vše směřovalo k  maximální rentabilitě firmy. Toto se asi děje všude v automobilovém průmyslu. Firma se snaží vyrobit maximální počet a tím pádem vydělat maximum, což se ve spolupráci se zaměstnanci  i daří.  Tak a tady je třeba přibrzdit a podívat se na tu spolupráci a maximální rentabilitu. Tady už je pár rozporů. Firma získá další objemy, vysoko nad plán a výrobní možnosti firmy, přesto se vedení domnívá, že bychom se k těmto objednávkám mohli přiblížit, ale problém je jak?  Jedna možnost je ta , kterou firma zvolila, navrhla dvě  extra směny a dvě přesunuté soboty z vyrovnávacího období roku 2019 s výsledkem každé pracovní soboty až do Vánoc a to opomněla, že je ještě jedna volná sobota těsně před Vánocemi, tak taky mohla ještě vypadnout jedna pětistovka vozidel. A  rentabilita tedy pouze pro firmu, možná pro manažery , jako odměna  za neskutečně lacinou výrobu, a finanční  nevyrovnání se se zaměstnanci.  Proto jsme asi raritou v přístupu k zaměstnancům v automobilovém průmyslu. Možná přijdou výrobu podpořit i manažeři, dělat „pomocné práce“, ale ti jsou ve firmě  z jiných důvodů, hlavně z organizačních  a díky těmto problémům se tu stále dělají objemy za „oběd zdarma“.

Za OÚP jsme navrhli, aby byla dobrovolná přesčasová směna ve dni státního svátku 17.11. 2018.  Dále jsme navrhli, aby byly předloženy dva pracovní kalendáře. Jeden se všemi dobrovolnými směnami, kde by si  zaměstnanci vydělali peníze za přesčasy na navýšených objednávkách, jelikož firma odmítá vyplatit bonus za nadvýrobu.  Zároveň, aby byl předložen druhý pracovní kalendář , který firma už předložila.  Požadovali jsme ,aby proběhla řádná komunikace, kde by bylo vysvětleno, proč se výroba takto navyšuje . Naše představa byla, aby proběhla diskuse mezi vedením firmy a zaměstnanci a z očí do očí by si vyříkali situaci, vše se vysvětlilo a našla se shoda. Bohužel místní „profesorská“, neosobní komunikace přináší to ,co přináší. Jen prohlubuje propast mezi vedením a zaměstnanci. To že si odpovědní vedoucí nedokáží získat zaměstnance na svou stranu, že je nedokáží přesvědčit o nutnosti nadvýroby, je jejich problém, ne problém zaměstnanců, jak mimo jiné nedávno uvedl ve svém článku pan prezident.

Pokud firma nedokáže nabídnout adekvátní odměnu za nadvýrobu, těžko může očekávat nějaký potlesk od zaměstnanců, natož úctu k vedení společnosti. Bohužel tento tvrdý, vypočítavý kalkul, s dobrovolnými směnami  a hned následnými přesunutými sobotami, je důkaz toho, že naše KS není dobrá a nechrání zaměstnance před nekorektním jednáním vedení společnosti ani v době adventu. Je to pro nás poučení a v další KS budeme tvrdě stát za zájmy našich zaměstnanců, bez ohledu na délku trvání KS.  Teď vidíme, že při jednání o budoucí KS je třeba se více scházet s členy a jejich názory zohlednit při tvorbě KS.

Dnes je na zaměstnancích, jak se rozhodnou a postaví k pracovnímu  kalendáři, který jim firma předložila. My, jsme firmě vyjádřili nesouhlas a zároveň jsme uvedli, že nepodporujeme  firmu  s navrženým pracovním kalendářem. Když si připočtu neskutečně teplé léto a pracovní podmínky na halách, pravidelné přesčasy, tak moc pozitivního toho v uplynulém období nebylo.

Další firemní problém je provoz údržby. Zdejší šetření se již projevuje i v této skupině, která byla v minulosti velice stabilní, bez odchodů zaměstnanců. Před pár lety tu byl projekt, přechod na tři směny údržby, z kterého se po necelém roce opět rychle odešlo zpět na nepřetržitý režim. Manažery to bylo hodnoceno jako nepovedený projekt a stejně tak prezentováno údržbářům. Bohužel se tento projekt znovu vynořil, jako by si to nikdo nepamatoval.  Ano, tímto  „projektem“ začala destabilizace údržby. Přišly první odchody hned na jeho začátku, kdy byl tento projekt zneužit jedním SV údržby k vyřizování osobních účtů. Jeden kolega dostal odstupné, ačkoliv nenaplňoval zákonné podmínky pro odstupné, pouze se bránil šikaně a měl sem nakročeno inspektorát práce. V současnosti opět došlo k početným odchodům údržbářů  a pokud firma nezklidní situaci mezi údržbáři, může se stát, že to bude největší problém po čtrnácti letech  provozu TPCA.  Jedním z důvodů je i vzdělávání , školení, udržení herní praxe, to je v současné době ve firmě sprosté slovo, vyslovit slovo BM-projekt, to je skoro trestný čin. Přitom tato investice z Evropských fondů, bylo asi to nejlepší, co kdy firma tady zainvestovala. Bohužel špatné rozhodnutí „někoho“, tuto investici zmařilo a znehodnotilo, dnes není  kde školit a trénovat. Zde byl položen dobrý základ, na kterém se mělo pokračovat. To , že BM-projekt už během svého působení neplnil správnou funkci směrem k údržbě , ale byl použit jen jako nástroj k buzeraci, můžeme děkovat amatérskému přístupu našich SV na údržbách.  Takže děkujeme!

Je smutné, že po čtrnácti letech provozu tu není již stabilizovaná firma, která by byla top zaměstnavatelem v regionu, ale stále se tu musí něco zachraňovat.

Problémů je mnoho, bohužel tu nejsou nastavena férová pravidla a mantinely. To, že se nám, OÚP, povedlo změnu v tarifech, v bonusech je určitě příjemné a dobré, ale do budoucna musíme taky řešit  a trvat na dořešení dalších věcí, jako přesuny pracovních sobot, jejich počty,  atd. Jelikož KS je k tomu, aby vylepšila pozici zaměstnance a změkčila dopad ZP na zaměstnance.

 

S úctou Petr Bíba