Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte, abych se vyjádřil k situaci kolem KV 2020.  Návrh byl předán společnosti koncem měsíce září a od té doby jsme nekomentovali dění a nedění kolem KV. V současné době, kdy se nacházíme v druhé půlce měsíce listopadu, musím konstatovat, že jsme nevyřešili ani jeden bod našeho návrhu a popravdě řečeno, ani jsme nezačali jednat o jednotlivých bodech. Společnost nám nabídla doposud dvě celodenní jednání a k tomu jedno dvouhodinové, kde jsme poslouchali různá  strategická řešení společnosti a prezentace zaměstnancům (jako „povedené“ pracovní kalendáře na rok 20 a 21). Nejvíce času nám asi zabralo řešení tzv. závazku mlčenlivosti, což jsme odmítali a jasně deklarovali, že nebudeme mlčet, jelikož OÚP není podřízená HR a to ani „částečně“.

V pondělí 11. 11. 2019 v odpoledních a večerních hodinách jsem měl spoustu telefonátů a SMS – bylo to po prezentaci „povedených“ pracovních kalendářů od společnosti k zaměstnancům. Reakce zaměstnanců odpovídala kvalitě prezentovaných pracovních kalendářů. Jeden špatný a druhý ještě horší, takže volba padla na menší zlo. Seriózní nabídka pracovního kalendáře nepřišla, bohužel. Vyhrála varianta menšího zla, kalendář č. 1. Ale pozor, byla tu taky skupina „odvážných“ zaměstnanců, cca 90 kousků, kteří nehlasovali, čest Vám. Tyto „odvážné“ bych chtěl mít do jednoho v OÚP. Jedna z Vašich hlavních výhrad byla tlak na rychlé rozhodnutí. Nebyl tu dán prostor na rozmyšlenou, na dovysvětlení, prostě přišla akce „Kulový blesk“. Po prezentaci byly rozdány formuláře s požadavkem, aby se jeden rychle podepsal. Dokonce na prezentaci jednoho oddělení, Assy, pan Mng promluvil za odbory a vyjádřil názor, jakou variantu odbory preferují – odvážný to člověk. Společnost nezjišťovala skutečný názor od zaměstnanců, jak vytvořit pracovní kalendář přijatelný pro zaměstnance a společnost a tuto kolonku nezařadila do svého dotazníku. Vždyť OÚP  jí to říká celé dva roky současné KS, vysvětluje, jaké problémy jsou v současném pracovním kalendáři, ale bohužel zbytečně, nic z toho společnost nezapracovala do svých verzí kalendáře. Zásadní problém prezentovaného pracovního kalendáře je jeho délka, 52 týdnů. A co říká ZP, vyrovnávací období, které činí max. 26 týdnů po sobě jdoucích a v KS může být sjednáno až na 52 týdnů po sobě jdoucích. Tj. za 26/52 týdnů se musí počet směn vyrovnat tak, aby v průměru zaměstnanci odpracovali svůj týdenní fond pracovní doby a toto je zásadní sdělení. Firma prezentovala a brala písemnou zpětnou vazbu na něco, co nemá odsouhlasené od odborů OÚP.

Náklady – je pravda, že odbory požadují skutečně tak velké finance od společnosti?  Jeden příklad: Home office / indispoziční volno a finanční náročnost? OÚP požaduje srovnání benefitů pro všechny zaměstnance a skupiny zaměstnanců. V průběhu roku si firma vytvořila tento TOP benefit  pro jednu skupinu zaměstnanců a pro druhou skupinu má jen mimořádné výrobní směny, bohužel. Společnost hned při výroku „srovnat benefity“, přiřkla druhé skupině 25 dnů, což je počet dnů Home office a hned vypočítala náklady, ale „srovnání benefitů“ může být i s náklady „0“ – při zrušení „TOP benefitu“ pro jednu skupinu zaměstnanců. Použije se, co se zrovna hodí a teď se hodilo pořádné číslo. V regionu na Kutnohorsku dva největší zaměstnavatelé taky dokážou pro zaměstnance přidělit indispoziční volno a dokážou vyrábět a náklady unést, tak proč by to nemělo jít i u nás v TPCA.

Jak dál? Očekávali jsme intenzivní jednání nad novou KS, bohužel společnost přistupuje k vyjednávání velice laxně. Blíží se nám zákonná lhůta 60 dnů a tím možnost začít jednat o zprostředkovateli. V nejbližších dnech požádáme o vyjádření další odborové organizace a budeme postupovat dle zákonných možností.  Stojíme si za naším návrhem KS a jsme připraveni o něm jednat.

Předseda OÚP
Petr Bíba