Zkuste se zamyslet. Co vám pomůže zlepšit vaši firmu? Nový zaměstnanec, nebo postřehy ke zlepšení firmy  od “starého” zaměstnance? Pohovor se zaměstnancem, co podal výpověď, může firmě pomoci v podstatně kratším čase. A proto se skutečně vyplatí investovat čas do rozhovoru se zaměstnancem, který odchází nebo chce odejít. Můžete jeho záměr zvrátit, nebo alespoň zjistit, jaké důvody ho k odchodu skutečně vedou. To je velmi důležité v době, kdy se potkáváme s nedostatkem pracovní síly. Odcházející zaměstnanec může mít velmi zajímavé postřehy či nápady, jak zlepšit situaci ve firmě v jakémkoli směru. To všechno jsou důvody, proč je výstupní pohovor tak důležitý. Výstupním pohovorem často odkryjete klíčová témata, která v budoucnu mohou pomoci k tomu, aby zaměstnanci neodcházeli a pomůže také zlepšit firemní kulturu.

Každý vztah zaměstnance k vedoucím pracovníkům je individuální. Díky správně položeným otázkám můžete zjistit, jestli management funguje tak, jak má.

Z rozhovoru s bývalým zaměstnancem TPCA se ukázalo, že i práce GL může být svým způsobem  velmi náročná. Vzhledem k tomu, že odchází ze zaměstnání po 14ti letech, aby se dostal pryč od svého nadřízeného, je pravděpodobné, že při vedení tohoto rozhovoru získáme zajímavou a často i konstruktivní zpětnou vazbu na management.


Rozhovor s bývalým zaměstnancem


Jak dlouho jste pracoval v TPCA?

14 let a 2 měsíce.


Na jaké pozici jste v TPCA pracoval?

Na pozici TL, následně pak na pozici GL.


Bavila, naplňovala Vás vaše práce?

Ano, prvních 7 let určitě.


Jaký byl důvod Vašeho odchodu z TPCA?

Hlavním důvodem odchodu z firmy byl SV údržby, dalším důvodem byla absolutní neorganizovanost činnosti údržby jako takové (všichni dělají všechno a podle toho to vypadá).


Jak byste popsal své působení v TPCA?

Jako novopečený zaměstnanec jsem do firmy nastoupil s mnoha ideály a do práce jsem chodil rád a těšil se do ní, mnohé jsem se naučil, postupem času. V posledních letech na pozici GL přišel bod zlomu, kdy vás vaši nadřízení natolik otráví svým chováním, že začnete svou práci vykonávat s čím dál tím větší nechutí a podle toho jsem ji tak poslední dobu vykonával s nechutí a odporem. Tudíž s odstupem času vidím, že moje působení ve firmě bylo až zbytečně moc dlouhé.


Jsou dle Vás v TPCA správní lidé na správných pozicích? Mají podle vás dostatečné vzdělání na vykonávání svých pozic?

Na některých pozicích jsou určitě ti správní lidé, neházel bych všechny do jednoho pytle, ale je i dost takových, kterým skutečně patřičné vzdělání chybí a jsou na svých místech jen proto, že je tam někdo prostě obsadil.


Měl jste ve své práci dostatečnou podporu a porozumění u nadřízeného SV, MNG? Pomáhal Vám, Chápal vaše potřeby? Byl Vám oporou?

Ani na jednu z těchto otázek nemohu odpovědět ano. Můj přímý nadřízený především chápal svoje potřeby a podle toho se ve funkci, kterou zastává tak choval. Co se týká novopečeného Mng, tak nezpochybňuji jeho vědomosti jako Ing., co se týká jeho fungování jako Mng. tak je těžce mimo mísu, což ukázali schůzky s Mng., které byly naprosto „o ničem“ těžko pak něco po takovýchto nadřízených chtít.


Mohl byste nám popsat, co Vám práce za ty dlouhé roky (14let) dala?

Co mi práce v TPCA dala? Za roky na pozici TL jsem určitě nasbíral mnoho zkušeností, co se týče zařízení a dost jsem se naučil, práce mě bavila a naplňovala, zrovna tak mi přinesla pozice GL další dobré zkušenosti, co se týče práce s lidmi, poznání jejich povah a charakterů, to jsou zkušenosti k nezaplacení. A co mi vzala? Určitě kus zdraví, protože práce s lidmi je ta nejnáročnější, kor když máte nad sebou nadřízené, jaké máte.


Byl s Vámi proveden výstupní pohovor a jaký jste z něj měl dojem?

Když měl být se mnou proveden výstupní pohovor, tak osoba k tomu kompetentní byla zaneprázdněna na školení, což je normální, na tom nic není, ujala se toho osoba u které mě bylo dopředu naprosto jasné, že pohovor by byl  veden v duchu vlk se nažral a koza zůstala celá. Měl jsem zodpovědět dotyčné osobě tedy alespoň jednu otázku a to jestli SV údržby je opravdu tak hrozný, bylo na mě naléháno, tak jsem tuto jedinou otázku zodpověděl tak, jak jsem to už dlouhou dobu cítil. Jinak jsem další pohovor s díky odmítl a následně jsem požádal jen o podepsání výstupního papíru. Můj dojem je takový, že je to pouhá formalita, která je splněna a u některých kolegů, kteří kdysi odcházeli, tak ani nebyla. Vlastně nikoho nezajímá proč odcházíte, je to bráno jako vaše rozhodnutí a všechno si žije dál svým životem. Takže i z tohoto lze usoudit a je jasné, že jsou správní lidé na správných místech a to se nebavíme o tom, zdali člověk vedoucí tyto pohovory je k tomuto skutečně kompetentní svým vzděláním. Ne kompetentní, že ho někdo na to místo obsadil rotací. Zrovna tak je mi jasné, že až si toto někdo přečte z personálního oddělaní, bude křičet jak to není možné, to není pravda, atd.


Bylo Vám někdy doporučeno nevstupovat do odborové organizace? Případně kdo Vás neformálně či jinak ovlivňoval?

Že by mi to takto někdo řekl přímo tak to ne, ale někdy bylo zmiňováno, že pozice GL už patří ke střednímu managementu a tudíž by lidé na těchto pozicích měli být loajální k firmě.


Zažil jste někdy na svém pracovišti ponižování nebo šikanu?

Ano, dalo by se říct, že v některých situacích určitě ano.


Jak dlouho jste hledal nové zaměstnání?

Prakticky pomineme-li platové ohodnocení, které firmy nabízejí, a je rozdílné, se dá říct, že maximálně týden až čtrnáct dnů, pro toho kdo chce dělat, práce je a i v současné době mi nadále chodí další nabídky.


Něco na závěr?

Někteří lidé se přestali chovat jako lidé a to z důvodu své vlastní předpodesranosti a v zájmu vlastního prospěchu, což má vždy naprosto devastující vliv na další své okolí. Ale jak se říká, ryba smrdí vždy od hlavy, proto věřím, že boží mlýny melou pomalu ale jistě. Těm lidem, kteří si zachovali nadále lidskou tvář a svoji důstojnost, těm děkuji a přeji jim jen to nejlepší.