Zdravím kolegové.

Chci se s Vámi podělit o poznatky z jednání s odpovědnými osobami za shop lakovna.

Jednání mi přijde jako neuctivé a poškozující odborovou organizaci, mezilidské vztahy ve společnosti, ale hlavně člověka a jeho zdraví. Mimo jiné i rozpočet firmy a životní prostředí.

Od ledna 2018 jsem se stal zástupcem OÚP za výrobu na lakovně směna A. Mimo jiné jsem ihned začal s odpovědnými osobami za lakovnu řešit nevyhovující pracovní podmínky na pracovišti ve stříkací kabině PRIMER. Jde o místo v boxu, kde dva lidé bez OOPP v taktu utírají karoserii před nastříkáním základové barvy. Tyto procesy jsou na rozdíl od čtyř procesů manuálního stříkání nehlučné, nepracuje se zde v ochranné masce se zdrojem vzduchu.

Box je původně konstruován pro dva stříkací procesy. Po změnách jsou zde procesy čtyři a dva utírací úlevové procesy dále jen UTÍRÁNÍ, jsou umístěny v místě, kde není odsávání aerosolu pod podlahou (pod roštem). Na UTÍRÁNÍ je už déle vysoká koncentrace aerosolu barvy, která je vidět i pohledem a usazuje se také masivně na všem, co se v prostoru i za ním nachází, což je špatně. Aerosol by měl být odsáván v místě procesů stříkání. Logicky je tedy aerosol lidmi v nezměřené dávce vdechován. Zodpovědné osoby o tom vědí. Usazeniny barvy jsou z míst, kde je to možné, pravidelně úklidovou firmou odstraňovány.

Zaměstnanci mají názor, že jim aerosol přilétá na proces díky novým zařízením, která ovlivňují tok vzduchu ve stříkacím boxu. Nových zařízení je nyní před boxem čím dál více. Před pracovištěm je nyní 8 vzdušných nožů a 9 MEGA vysavačů, což je obrovská investice do techniky a nemalá do energií. Mají za úkol zlepšit kvalitu, tj. VZDUŠNÉ NOŽE mají ofukovat nečistoty z nenastříkané karoserie a masivní silné VYSAVAČE mají za úkol zvířený vzduch nasávat a nečistoty z něj pohlcovat ve filtru. Další vzdušné nože mají následně řešit šíření aerosolu dál a tedy pomoci pracovníkům, což se nedaří. Díky těmto zařízením se povedlo zvýšit hluk na utírání, a to nás trápí.

Měření aerosolu a hluku

Koncem roku 2017 si pracovníci směny B stěžují na aerosol barvy odpovědným osobám na tkz. lunch boxu. Je jim přislíbeno řešení formou dalšího vzdušného nože instalovaného mezi prostor UTÍRÁNÍ a STŘÍKÁNÍ. Začátkem roku 2018 řeším situaci za OÚP na mé první schůzce s odpovědnými osobami a dožaduji se urychleného řešení a nezávislého měření aerosolu a hluku. Informuji o negativním vlivu nových zařízení a nutnosti situaci rychle řešit. Netrvá to dlouho a dostavují se následky vdechování barvy. Dne 8. 2. 2018 při náhlém zvýšení koncentrace barvy ve vzduchu hlásí jeden pracovník bolest hlavy, druhý pálení v krku a hořkost v puse. Přivolaný nadřízený spouští linku a slibuje prověření technického stavu a opravu vzduchotechniky po přestávce a informuje SV. Ke zlepšení nedochází, údržba nás na dotaz informuje, že k žádnému kontaktu s naším nadřízeným nedošlo a na zařízení neprobíhají žádné opravy. Další dny se situace opakuje. 9. 2. 2018 jiný pracovník hlásí viditelné zvýšení koncentrace barvy ve vzduchu, 13. 2. 2018 další zase pálení očí. Nadřízení nařizují používání ventilkových respirátorů na ústa, ale na tomto základě nám však neposkytují bezpečnostní přestávku. O všem je informován SV výroby.

Podle bezpečnostního listu používané barvy je při nadýchání barvy nutné člověka vyvést od expozice na čistý vzduch, resp. přivolat lékaře, což se zde nerespektuje. Tato situace je popsána odpovědným osobám na další schůzce. OÚP si stojí za dodržováním zákoníku práce a upřednostněním zdraví před kvalitou. Zaměstnanci TPCA odpovědní za bezpečnost práce nemají žádné zprávy o tom, že by před zavedením vzdušných nožů do provozu, nebo kdykoli poté proběhly analýzy jejich rizik, nebo jakákoli snaha o odstranění rizik u zdroje jejich původu.

Žádáme vyřazení zdroje rizikového faktoru z provozu

Žádáme řešení problému od zdroje, což je řešením vzduchotechniky. Odpovědné osoby nám sdělují, že použité barvy nejsou toxické, není tak důvod se obávat. Odpovědné osoby nám chybně tvrdí, že přetlak je žádoucí, aniž by znaly normy ČSN. Zamlčeli námi hlášené zdravotní problémy. Provádí orientační měření, které proběhlo velmi neobjektivně. Odpovědný pracovník měřil hluk při neúplné výrobě, kdy nebyl započítán hluk z manuálního stříkání a většiny vzdušných nožů, což udiveně pozorovali dotčení pracovníci. Tímto se v našich očích z odpovědných osob stávají osoby nezodpovědné.

Měření zdravotního ústavu po změnách

Po všech změnách, které s námi nebyly konzultovány, ale měly pomoci odstranit negativní vliv aerosolu a hluku, jsme zaregistrovali vypnutí všech vysavačů, dvou vzdušných nožů, odhlučnění nového dlouhého nože a odhlučnění dmychadla pro tento nůž. Podle odpovědných osob dosáhlo měření hladiny ustáleného hluku 80,9 Db, s čímž ještě nejsme spokojeni. Výsledky měření aerosolu nám ke dni 3.4. pořád známy nejsou, ale nyní se na pracovišti dá opravdu dýchat a barva již nepoletuje, vzduch není vidět. S čímž spokojeni jsme. Zbývá otázka, jestli odpovědné osoby nehodlají opět v budoucnu spustit vysavače, které zůstaly přítomné. Změny, které byly provedeny s námi konzultovány nejsou, neznáme tedy přesný rozsah změn. Proč mají tyto odpovědné osoby v tomto podnětu tak nevstřícný postoj k OÚP ? Nedávno jsem se náhodou střetl se specialistou na zařízení našich stříkacích boxů, kterého jsem dříve neznal a který mě šokoval tvrzením, že nová zařízení (nože a vysavače) s ním nikdo nekonzultoval a že tato zařízení mají opravdu nežádoucí vliv na vzduchotechniku. Došlo nyní v tajnosti pro nás k úpravě, zvýšení frekvence ventilátorů vzduchotechniky, kterou jsem již dříve žádal, ale podle odpovědných osob to tehdy nebylo možné. Podle specialisty bylo navíc nastavení vzduchotechniky rozladěné. Od údržby už měsíc vím, že někdo v minulosti nastavoval nižší frekvence ventilátorů vzduchotechniky, kvůli nižšímu odběru elektřiny. Nechci vznášet nepotvrzené závěry, ale cloumá mnou podezření na hazard s lidským zdravím.

Nyní tedy fouká šest nožů, které jsou instalovány bez souhlasu inženýra, napojených na jedno dmychadlo. Fouká navíc jeden velký nůž proti aerosolu, rovněž bez souhlasu inženýra a úplně zbytečně bez efektu. Spotřebovává navíc energii dalšího dmychadla. Vzduchotechnika boxu tento negativní vliv musí korigovat zvýšeným výkonem, což je také energie navíc. Sám sebe se ptám proč nebyli angažováni pracovníci H&S a inženýr nebo specialista při tvorbě zařízení? Jak je možné, že zde tvoří a upravují zařízení lidé bez technického vzdělání? Jsou věci, které se na zařízení nově přidali zakreslené a popsané v technické dokumentaci daného zařízení jak nařizuje norma ČSN? Proč si komplikovat práci, když to jde udělat na koleně. Kde naše firma vezme opravdu nemalé peníze na zbytečný projekt? To je mi záhadou, když pracovníci Primer nemají po 13ti letech výroby ani důstojně vybavenou rest zónu, jedí svačinu mezi hlučnými stroji a čekají, kdy odpovědné osoby seženou oproti proinvestovaným penězům relativně malou částku na její stavbu, kterou aktivně iniciují i někteří jejich nadřízení. Peněz nazbyt tedy asi není, když částka na restzónu je dle odpovědných osob komplikací.

Co si myslíte? Má tato situace řešení?

Ano má, neprodleně jsem přesunut a to bez debat a uvědomění OÚP z lakovny na montáž. Kolegům z Primer kabiny přeji pevné zdraví a žádné zdravotní následky z práce, protože to přátelé není samozřejmost. Upřímně bych si přál, nesetkávat se více s takovým jednáním, ale my nejsme jen „tradiční odborovka“ a proto nebudeme jen ustupovat. Jsme připraveni hájit práva a zájmy všech zaměstnanců TPCA.

Robert Sandecký, předseda shopu lakovna – výroba směna A.