Pro majitele schránek @seznam.cz, @email.cz, @post.cz

Postup pro PC (pro mobil níže)

V pravém horním rohu schránky klikněte na své jméno a v nabídce zvolte „Nastavení“.

Následně zvolte část „Hromadné“.

Stačí zrušit zaškrtnutí volby „Doručovat hromadné e‑maily do složky Hromadné„. Přesun hromadných do Doručené pošty je potřeba potvrdit.

Doporučené výsledné nastavené pak vypadá následovně. Dále se můžete vrátit „Zpět do Emailu“.

Pro mobilní telefonu

MENU -> Nastavení (ozubené kolečko)

Hromadné

Vypněte obě položky