Only for @seznam.cz, @email.cz, @post.cz owners.

PC instructions

Click on your name and then „Nastavení“.

Chose „Hromadné“.

Cancel “Doručovat hromadné e‑maily do složky Hromadné“.

Then you can go back „Zpět do Emailu“.

Phone instruction

MENU -> Nastavení

Hromadné

Cancel both