Dobrý den,

Dnes odpoledne, 10.5.2021 proběhla naplánovaná obchůzka shopů se zástupci odborových organizací s cílem určit místa pro referenční teploměry k měření tepelné zátěže zaměstnanců pro rok 2021.

Za odbory se zúčastnili:
– p.Kleimondová (na svařovně i lakovně) KOVO
– p. Mindžák (na svařovně) ASO
– p. Bíba (na svařovně i lakovně) OÚP

Výsledná dohoda je tato:

1) Svařovna – místo pro referenční teploměr bylo určeno na lince SM, za pracovištěm WH pravá, uprostřed mezi linkami – tak, aby nebylo přímo ovlivněno výduchy vzduchotechniky, klimatizací, svářením, ani teplotou zařízení
Pro tyto účely dojde k přesunu stávajícího teploměru na lince SM, který je aktuálně umístěn na sloupu B23
Teploměry na UB a Final zatím zůstanou ponechány, budou sloužit jako pomocné pro příští vyhodnocení

2) Lakovna – jako referenční teploměr byl odsouhlasen teploměr na lince T/C Insp., v aktuálním umístění
Teploměry na lince In-line maskování (bývalá Primer Insp.) a ED Insp. budou sloužit jako pomocné pro příští vyhodnocení

3) Lisovna, montáž, QC – odbory nerozporují stávající umístění, obchůzka tam nebyla, jen ústně všemi odsouhlaseno