Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás tímto stručně informovat, že ani v průběhu posledních týdnů se postoj vedení firmy ke garantovanému bonusu nijak nezměnil. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s právními zástupci zahájili vymáhání jeho doplatku pro ty kolegy, kteří se rozhodli nenechat věc jen tak. Máme totiž za to, že garantovaný bonus nám byl zkrácen neoprávněně, a firma se o tom s námi doteď odmítá bavit. Museli jsme si tedy vybrat, zda dostojíme našemu slibu, a do vzájemného dialogu s vedením přizveme i příslušné orgány veřejné správy.

Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že vůči vedení TPCA bude v nejbližších dnech adresována předžalobní výzva, což bude rovněž poslední varování pro firmu před tím, než se obrátíme na soud s tím, aby tuto otázku posoudil. Ačkoliv se s firmou opravdu soudit nechceme, tak během poloviny roku nedošlo z její strany k přehodnocení jejího názoru ani o píď. My jsme po opakovaných konzultacích a setkání s firmou přesvědčeni, že na takové zkrácení bonusu prostě firma neměla právo.

Doufáme tedy, že vedení firmy s námi na základě této skutečnosti a předžalobní výzvy bude ochotna znovu navázat dialog, a svůj tvrdý ekonomický postoj přehodnotit. S přihlédnutím k tomu, že náš obor není v rámci druhé vlny koronavirové infekce citelněji dotčen, se tím zcela vytrácí dosavadní obhajoba TPCA. Dosavadní postoj a názor firmy respektujeme. Pokud ovšem nebude ochotna ze svých pozic ustoupit, bude muset o oprávněnosti jejího postupu rozhodnout soud.

O dalším průběhu Vás budeme i nadále informovat. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se prosím neváhejte obrátit na kteréhokoliv člena představenstva naší odborové organizace, který Vám rád poskytne další informace.

Petr Bíba, předseda představenstva OÚP